Menu
ObecDražkovce
Obec Dražkovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 1. 2023

Zmluva o servisnej službe

1/2023

46,58 EUR

ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.

Obec Dražkovce

3. 2. 2023

Nájomná zmluva

2/2023

5 000,00 EUR

Súkromná ZUŠ so sídlom v Dražkovciach

Obec Dražkovce

7. 2. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie Zberu a likvidácie odpadov v obci Dražkovce - rok 2023

3/2023

Neuvedené

Brantner Fatra s.r.o

Obec Dražkovce

13. 2. 2023

Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci

4/2023

29,00 EUR

VIS Slovensko, s.r.o.

Obec Dražkovce

15. 2. 2023

Dodatok č.1 k Zmluve o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov

5/2023

Neuvedené

ESPIK Grup s.r.o

Obec Dražkovce

17. 2. 2023

Kúpna zmluva

6/2023

21 255,00 EUR

Builders s.r.o

Obec Dražkovce

23. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy

7/2023

108 755,20 EUR

Súkromná ZUŠ so sídlom v Dražkovciach

Obec Dražkovce

8. 3. 2023

Darovacia zmluva

8/2023

668,00 EUR

Janka Šalagová

Obec Dražkovce

23. 3. 2023

Zmluva o spolupráci - MŠ

9/2023

Neuvedené

Nadácia Spoločne pre región

Obec Dražkovce

23. 3. 2023

Zmluva o spolupráci - ZŠ

10/2023

Neuvedené

Nadácia Spoločne pre región

Obec Dražkovce

21. 4. 2023

Darovacia zmluva

11/2023

6 700,00 EUR

Dobrovaľný hasičský zbor Dražkovce

Obec Dražkovce

21. 4. 2023

Kúpna zmluva

12/2023

6 700,00 EUR

Ľubica Ťapajová

Obec Dražkovce

28. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

13/2023

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dražkovce

11. 5. 2023

Zmluva o zrušení predkupného práva

14/2023

Neuvedené

Ing. Nikola Paulínyová

Obec Dražkovce

22. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

15/2023

5 000,00 EUR

TJ Družstevník Dražkovce

Obec Dražkovce

26. 6. 2023

Zmluva o dielo a licenčná zmluva

16/2023

27 434,00 EUR

FOMI s.r.o.

Obec Dražkovce

26. 6. 2023

Zmluva o vatvorení diela so súhlasom na jeho použitie

17/2023

5 400,00 EUR

Mgr. Richard Lacko, PhD

Obec Dražkovce

3. 7. 2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

18/2023

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Dražkovce

24. 7. 2023

Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom

19/2023

Neuvedené

Brantner Fatra s.r.o

Obec Dražkovce

31. 7. 2023

Dodatok č. 1

Dodatok č.1

Neuvedené

Builders s.r.o

Obec Dražkovce

2. 8. 2023

Zmluva o dielo

20/2023

8 340,00 EUR

Patrik Thomka - TOMEK CONSTRUCTION

Obec Dražkovce

9. 8. 2023

Zmluva o dielo

21/2023

24 595,80 EUR

OTEZA, s.r.o

Obec Dražkovce

9. 8. 2023

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

22/2023

Neuvedené

SPP-distribúcia , a.s.

Obec Dražkovce

28. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí grantu č.080/23_MA

23/2023

2 500,00 EUR

Nadácia Volkswagen Slovakia

Obec Dražkovce

28. 8. 2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

24/2023

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dražkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 44