Oznamy

najnovšie

Úradné hodiny na OÚ

OZNAM Obecný úrad bude pracovať v obmedzenom režime do odvolania Úradné hodiny: Pondelok až Piatok  od 8,00 – 10,00 Od 10,00 – 15,00 po telefonickom dohovore na telefónnych číslach 0904/182 277 0903/404...

Aktuality

najnovšie

Dotácie Žilinského samosprávneho kraja

Viac informácií o výzvach: http://www.zilinskazupa.sk/granty/granty/ Dôležité termíny: predkladanie žiadostí pre Regionálne dotácie: 2. marec predkladanie žiadostí pre Participatívne dotácie: 16. marec...

Neprehliadnite

Návrh rozpočtu obce

Návrh rozpočtu obce na rok 2022.

Územný plán

Územný plán obce Dražkovce.

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie na stavbu "Chodník Bystrička" - predĺženie platnosti.

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce za rok 2020.

Harmonogram vývozu odpadu

Stiahnite si harmonogram vývozu všetkých druhov odpadu na rok 2021.

VZN o miestnych poplatkoch

Všeobecné záväzné nariadenie o dani a miestnych poplatkoch.

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021.

Rozpočet obce

Rozpočet obce na rok 2021.

Usmernenie chovu ošípaných

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu.

Návrh dodatku k VZN

Návrh dodatku k VZN č. 1/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dražkovce.

Program rozvoja

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dražkovce.

Verejná vyhláška

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja.

Najnovšie udalosti

  • Žiadne udalosti