Oznamy

najnovšie

Aktuality

najnovšie

Dotácie Žilinského samosprávneho kraja

Viac informácií o výzvach: http://www.zilinskazupa.sk/granty/granty/ Dôležité termíny: predkladanie žiadostí pre Regionálne dotácie: 2. marec predkladanie žiadostí pre Participatívne dotácie: 16. marec...

Neprehliadnite

Návrh VZN

Návrh dodatku o miestnom poplatku za rozvoj.

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2021.

Zákaz zhromažďovania

Opatrenia proti šíreniu koronaviru - zákaz zhromažďovania ľudí nad 6 osob.

Hygienické opatrenia

Hygienické opatrenia z dôvodu pandémie Covid-19.

Opatrenia na hraniciach

Opatrenia na hraniciach z dôvodu pandémie Covid-19.

Usmernenie chovu ošípaných

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu.

Harmonogram

Rozpočtový harmonogram pre tvorbu rozpočtu na rok 2021.

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020.

Návrh dodatku k VZN

Návrh dodatku k VZN č. 1/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dražkovce.

Program rozvoja

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dražkovce.

Harmonogram vývozu odpadu

Stiahnite si harmonogram vývozu všetkých druhov odpadu na rok 2020.

Verejná vyhláška

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja.

Najnovšie udalosti

  • Žiadne udalosti