Menu
ObecDražkovce
Obec Dražkovce

Dobrovoľný hasičský zbor

Činnosť organizácie spočíva v údržbe požiarnej techniky, výzbroja a výstroja, v pohotovosti zásahov pri požiaroch a živelných pohromách, v predchádzaní požiarom formou prehliadok obytných budov, kultúrnych zariadení a hydrantov. Príprava členov zahŕňa výcvik požiarnych družstiev a účasť na súťažiach obvodových a okrskových. Od 14.9.1987 má DHZ aj mužsvo mladých požiarnikov, ktoré sa zúčastňuje súťažnej hry „Plameň“.

Významnou súčasťou činnosti miestneho požiarneho zboru je brigádnická kultúrno-spoločenská práca. Popri brigádach, ktoré v obci odpracujú, zameriavajú sa na požiarnícke zábavy a najmä na tradičné fašiangovanie po dedine, čím sa snažia zachovať staré zvyky.

Dobrovoľný požiarny zbor sa spoluzúčasťňuje na rôznych oslavách, poriadaných v obci, ako i organizovania spoločných zájazdov na historické a pamätné miesta. Úzko spolupracuje s Obecným úradom ako aj s Okresným výborom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, ktorý ich prácu usmerňuje a je im nápomocným.

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru v Dražkovciach

Predseda: Ing. Róbert Krasnec

Veliteľ: Rudolf Kopka

Preventista: Mitíľ Stanislav

Tajomník: Ing. Šalaga Ján

Strojník: Štilla Miloslav

Pokladník: Záborský Tomáš

Referent mládeže: Ján Mutňanský

História DHZ

Dobrovoľný hasičský zbor v Dražkovciach bol založený v roku 1894 a jeho zakladateľom bol Michal Gašparik. Veliteľom zboru sa stal Ľudovít Lehotský, ktorý sa zúčastnil i kurzu pre hasičských veliteľov usporiadaného v roku 1891 v Štrbnianskych Tepliciach. V roku 1894 si za 400 zlatých kúpili ručnú striekačku. Podnetom k založeniu hasičského zboru boli časté požiare v obci v roku 1880 až 1890. V roku 1904 vypukol požiar v auguste v maštali Maximiliána Tomčányho. Vtedy vyhorela celá obec. Po prevrate v roku 1918 bol zbor zreorganizovaný  a stáva sa členom zemskej hasičskej jednoty. Prvými veliteľmi po prevrate boli Jozef Matuľa, Ferdinand Thomka, Július Vanovič a Miloš Haliena.

V roku 1929 postavila obec hasičskú strážnicu so skladišťom pre hasičské potreby. V tomto období sa začínajú vykonávať nočné stráže počas letných mesiacov. Hliadky sú dvojčlenné – jeden hasič a jeden súkromník. V tom čase členovia zemskej hasičskej jednoty a roľnícka mládež aktívne vyvíjala kultúrnu činnosť v obci. Boli to najmä divadelné predstavenia, ktoré nacvičovali učitelia, Ľudovít Krasnec a jeho nástupca, Ján Kľúčik.

V roku 1938 bol rozpustený Dobrovoľný hasičský zbor, čo bolo čisto osobného rázu niektorých členov a bolo navrhnuté, aby bol v obci zriadený nútený hasičský zbor, kedy veliteľom sa stal pán Ľudovít Ilgo, ktorý svoju prácu vykonával svedomito a snažil sa prácu v hasičskom zbore oživiť. Kúpili novú striekačku, ktorej krstným otcom sa stal richtár obce pán Július Vanovič. Predsedom Dobrovoľného zboru sa stal Krasnec František. V spolupráci s veliteľom pánom Ilgom Ľudovítom Dobrovoľný požiarny zbor dosahoval dobré výsledky a bol uznávaný v celom okolí. Nakoľko v obci v tom čase nebolo rozhlasu boli určení obecní trubači, a to Petrovič Emil, Blahušiak Ondrej a Jambor Jozef. Títo oznamovali všetky správy hasičov, kde pravidelne každú nedeľu po výzve trubačov nastúpilo celé mužstvo pred strážnicu, kde veliteľom boli podávané najnovšie informácie, ktoré sa týkali hasičstva.

Po Ľudovítovi Ilgovi sa stáva veliteľom pán Thomka Ján, kedy už technika bola na vyššej úrovni a práca v požiarníctve nebola taká namáhavá. Ale i naďalej zostáva veľmi zodpovedná v prospech občanov, je zameraná na preventívne prehliadky a poplachové cvičenia.

Na určitú dobu sa stáva predsedom Thomka Ján, aby svoje skúsenosti, ktoré nadobudol ako veliteľ, mohol zužitkovať pre činnosť celého výboru. V tom čase ako veliteľ pôsobí Junaska Bohuslav a funkciu preberá Haško Július a za pokladníka stanovili zodpovedného funkcionára hasičstva Thomku Jána. V tom čase mal Dobrovoľný požiarny zbor 52 členov, z toho 10 žien po prvýkrát v histórii hasičstva, kde pracovalo aj ženské mužstvo, ktoré sa zúčastňovalo okresných súťaží. Novým veliteľom sa stáva Balko Jozef. V roku 1982 sa Dobrovoľný požiarny zbor premenováva na Miestnu Jednotu požiarnej ochrany. Predsedom sa stal Bohuslav Junaska, tajomník Ján Rabčan, pokladník Ján Thomka a veliteľ Záborský Ján. Všetkých členov je 36. Vtedy začína spolupráca so ZŠ a začína účinkovať aj družstvo mladých pod názvom „Plameň“. V roku 1983 sa stáva veliteľom Mutňanský Ján, funkciu predsedu preberá Brna Ján, pokladníkom naďalej zostáva Thomka Ján. Po čase funkciu pokladníka preberá Záborský Ján.

Postavenie Základnej organizácie Zväzu požiarnej ochrany v 80-tych a 90-tych rokoch pod vplyvom generačného procesu sa mení. Výbor nie vždy nachádza pochopenie u mladších členov pri zabezpečovaní rôznych spločenských akcií. Výbor základnej organizácie aj napriek týmto problémom hľadá riešenie a predpokladá, že najmä z niektorých mladších členov sa stanú aktívni organizátori požiarnickej práce. Operatívnosť a pružnosť je jednou z najdôležitejších a neodmysliteľných stránok činnosti všetkých zložiek i jednotlivcov požiarnej ochrany. Tá je dosiahnuteľná okrem ľudského činiteľa – najmä vyspelou požiarnou technikou a jej zručnou obsluhou. Súčasný strojový park Základnej organizácie Zväzu požiarnej ochrany v Dražkovciach predstavuje dvojkolesová striekačka PPS 12.

Celá história organizácie je spojená so starostlivosťou požiarnej techniky, jednak o jej údržbu, pripravenosť a mobilnosť na rýchle použitie.

Obec

Voľby do EP 2024

Voľby do EP 2024

Informácie pre voliča - Voľby do EP.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 555.39 kB

Elections to the EP.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 615.24 kB

Voľby prezidenta SR 2024

Voľba prezidenta 24 odkaz

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Vývoz odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2
3 4 5
6 7
8 9 10
11
12 13 14
15 16
17 18 19 20 21
22 23 24
25
26 27 28
29 30
31 1 2 3 4

Virtuálny cintorín

Sviatok

Meniny má Drahomír, Karmela, Karmen, Karmena, Rút, Rúta

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Tráva v júli dozrieva.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:55

Slnko zapadá:20:44