Menu
ObecDražkovce
Obec Dražkovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy

01/2024

118 730,31 EUR

Súkromná ZUŠ so sídlom v Dražkovciach

Obec Dražkovce

26. 2. 2024

Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie Zberu a likvidácie odpadov v obci Dražkovce

02/2024

50 493,66 EUR

Brantner Fatra s.r.o

Obec Dražkovce

7. 3. 2024

Zmluva o spolupráci - MŠ

03/2024

Neuvedené

Nadácia Spoločne pre región

Obec Dražkovce

7. 3. 2024

Zmluva o spolupráci - ZŠ

04/2024

Neuvedené

Nadácia Spoločne pre región

Obec Dražkovce

21. 3. 2024

Zmluva č. 324 0580 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

05/2024

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dražkovce

28. 3. 2024

Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

06/2024

Neuvedené

ASEKOL SK, s.r.o.

Obec Dražkovce

10. 4. 2024

Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu

07/2024

Neuvedené

Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Dražkovce

2. 5. 2024

Darovacia zmluva

08/2024

3 924,00 EUR

Matka a dieťa Turca, o.z

Obec Dražkovce

14. 5. 2024

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva

09/2024

Neuvedené

Meribo s.r.o.

Obec Dražkovce

14. 5. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dražkovce - TJ

10/2024

5 000,00 EUR

Telovýchovná jednota Družstevník Dražkovce

Obec Dražkovce

14. 5. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2024 - CVČ

11/2024

720,00 EUR

Centrum voľného času Kamarát

Obec Dražkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.