Poplatky za zapožičanie priestorov Kultúrneho domu v obci Dražkovce schválené OZ uznesením č. 6 zo dňa 29.11.2012 s platnosťou od 01.01.2013:

Stiahnuť pdf