Poverenie na výkon funkcie riaditeľa ZŠ

Prečítajte si zmeny v novele zákona o starostlivosti zvierat v našej obci.

Výzva na predloženie ponúk – zverejnené 7.1.2016

Návrh plánu kontrolnej činosti -I. polrok 2016

Zámer prevodu majetku obce Dražkove

Dokumenty na stiahnutie:

Štatút obce

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dražkovce

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

Organizačný poriadok

 

Záverečné účty

Záverečný účet obce za rok 2020

Záverečný účet obce za rok 2019

Záverečný účet obce za rok 2018

Záverečný účet obce za rok 2017

Záverečný účet obce za rok 2016

Záverečný účet obce za rok 2015

Záverečný účet obce za rok 2014

Záverečný účet obce za rok 2013

 

Rozpočet obce

2022, 2021, 2020, 2019, 20182017, 2016, 2015, 2014

Rozpočet 2013, 2014, 2015

Rozpočet 2012, 2013, 2014

Rozpočet 2011, 2012, 2013

 

Čerpanie rozpočtu

Čerpanie rozpočtu 2021, Príjmy a výdaje

Čerpanie rozpočtu 2020, Príjmy a výdaje