Zoznam poslancov:

  • Jaroslav Dom
  • Miriam Leštinská
  • Vladimír Pleško
  • Jozef Sitár
  • Ing. Zdenko Šalaga
  • Marek Šimko
  • Ing. Eduard Záborský

Zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva.