Zoznam poslancov:

  • Eduard Záborský, Ing.
  • Róbert Krasnec, Ing.
  • Marek Šimko
  • Branislav Kolarovszki
  • Ján Štefanides
  • Anna Smereková, Ing.
  • Jozef Sitár

Zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
Rokovací poriadok OZ
Zásady odmeňovania poslancov a členov orgánov OZ