OBEC  DRAŽKOVCE

Obecný úrad

Dražkovce 45, 038 02 Dražkovce

 

OZNAM

 

Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu sú od 15.10.2020 na Obecnom úrade v Dražkovciach  upravené hodiny pre styk s verejnosťou nasledovne :

 

Pondelok – Piatok        7:30 – 11:00

 

Vybavovanie úradných vecí mimo stanovených hodín je možné vopred telefonicky dohodnúť na t.č. 043/ 41 31 862, 0911 926 997