Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Dražkovce sa uskutoční dňa 11.12.2020 o 18:00 v zasadačke KD.