Zber odpadov za rok 2021

Percento triedenia za rok 2021 – 58,48 %