ZMENA ORGANIZÁCIE ZÁPISU z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II.stupňa – ochorenia COVID – 19 spôsobeným korona vírusom SARD-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nevyžaduje.

(Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté  na adaptačný pobyt)

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nájdete:

Na webovej stránke materskej školy.

(V prípade, že žiadosť na prijatie dieťaťa neviete stiahnuť z webu našej MŠ, kontaktujte nás na mail: ms.drazkovce@gmail.com a dohodneme si termín a spôsob odovzdania formulára žiadosti)

Doručenie Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie ( je potrebné zvoliť iba jeden spôsob, ktorý Vám najviac vyhovuje ):

  • elektronicky na mail:  ms.drazkovce@gmail.com
  • poštou na adresu: Materská škola, Dražkovce 154, 03802 Dražkovce
  • vhodením do poštovej schránky umiestnenej na plote  pri vstupnej bráne

O rozhodnutiach o prijatí / neprijatí dieťaťa budú zákonní zástupcovia detí vyrozumení v priebehu mesiaca jún 2020 telefonicky, preto prosíme uviesť na žiadosti aktuálne telefónne číslo.