Obecný úrad, Červený kríž, Klub žien,

organizujú zájazd do Poľska (Jablonka)

dňa 17. 10. 2018 (streda)

Odchod autobusu je spred KD o 06.00 hod.

Poplatok pre členov organizujúcich zložiek je 3,00 € a pre ostatných občanov je 4,00 €.

Prihlásiť sa môžete na OÚ Dražkovce.