VÝVOZ  BIO  ODPADU  SA  BUDE  VYKONÁVAŤ  KAŽDÝ  PIATOK

Prvý vývoz sa uskutoční 5.4.2019