E – mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: nada.vankova@obecdrazkovce.sk, oudrazkovce@stonline.sk