Obecný úrad v Dražkovciach Vás srdečne pozýva na „Vianočné stíšenie“

a stretnutie s občanmi obce, ktoré sa bude konať 20.12.2019.

Program  vianočného stíšenia:

15.00 hod. Ekumenické služby božie v sále KD

16.00 hod. Stretnutie občanov pred KD s občerstvením a vianočným punčom

                – vystúpenie Heligonkárov Majerčíkovcov

                – vystúpenie detí MŠ, ZŠ a Základnej umeleckej školy

                   – na počúvanie bude hrať hudobná skupina Dada