Milí Dražkovčania !

Všade, kde sa pohneme, cítime atmosféru vianočných sviatkov, sviatkov pokoja a lásky.

Nech sú Vaše Vianoce naplnené čarovnou vôňou, pokojom a pohodou v kruhu ľudí, ktorí Vás milujú.

Nech vo Vašej rodine panuje len zdravie, šťastie a dobrá nálada. A nech Vám Nový rok 2020 prinesie úspechy v osobnom aj pracovnom živote.

Zo srdca prajú

starostka Eva Gáborová, poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obecného úradu Dražkovce