Aj napriek mimoriadnej situácii Vám prajeme príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov, veľa zdravia a rodinnej pohody.

Zamestnanci OÚ, poslanci OZ a starostka obce.