678_2020 uznesenie vlády - obmedzenie slobody pohybu a pobytu