Obecný úrad pozýva dôchodcov obce na

Slávnostné posedenie dôchodcov

pri príležitosti mesiaca úcty starším.

Posedenie bude dňa 15.10.2018 o 16.00 hod. v sále kultúrneho domu.

O občerstvenie a kultúrny program je postarané.