Pokiaľ ste nemali možnost sčítať sa sám a potrebujte asistenta, je pre vás k dispozícii kontaktné miesto pre sčítanie so stacionárnym asistentom. Asistované sčítanie bude k dispozícii do 31. októbra.