Sčítanie.jpg

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú pandémiou ochorení COVID-19 sa upravuje postup pri sčítaní obyvateľov nasledovne:

Elektronické samosčítanie obyvateľov sa uskutoční v plánovanom nezmenenom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021.

Postup pri elektronickom sčítaní:

Občania, ktorí majú prístup na internet sa môžu prostredníctvom mobilu, tabletu, notebooku alebo PC počítača sčítať sami, a to tým spôsobom, že na stránke www.scitanie.sk bude sprístupnený elektronický formulár, ktorý je potrebné vyplniť. Vyplnenie elektronického formuláru zaberie minimálne 10 minút. Týmto spôsobom môžete sčítať aj svoje blízke osoby, ktoré sa nedokážu sčítať sami (napr. zdravotne postihnutých, seniorov, imobilných alebo digitálne vylúčených).

Občania, ktorí sa nemôžu alebo nevedia sčítať sami ani s pomocou svojich blízkych, môžu na splnenie povinnosti sčítania využiť asistované sčítanie, ktorého termín je  z dôvodu pandemickej situácie COVID-19  oddialený a prebehne v čase od 1.4.2021 a potrvá do 31.10.2021.

Postup pri asistovanom sčítaní:

Občan navštívi kontaktné miesto v obci, ktoré bude zriadené na obecnom úrade, alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi a sčíta v jeho domácnosti. Telefonické kontakty budú priebežne a včas zverejnené.

Sčítanie obyvateľov je pre všetkých občanov povinné a preto odporúčame obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň a navštívili stránku www.scitanie.sk, kde nájdu všetky podrobné informácie.