VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka Základnej umeleckej školy, dieťa MŠ, školských zariadení na území obce Dražkovce
Stiahnuť dokument

Všeobecné záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dražkovce
Stiahnuť dokument

Všeobecné záväzné nariadenie o dani a miestnych poplatkoch
Stiahnuť dokumentVýpočet dane z nehnuteľností

Všeobecné záväzné nariadenie o lepení plagátov
stiahnuť dokument