Voľby do orgánov samosprávy obcí

Výsledky komunálnych volieb 2018

Za starostu obce bola zvolená Eva Gáborová so 156 hlasmi. Ostatní kandidáti: Zdeno Šalaga, Ing. - 137 hlasov Zuzana Kmeťová, Mgr. - 100 hlasov Ľudmila Gardlíková - 61 hlasov Miriam Leštinská - 57 hlasov Zvolení poslanci: Eduard Záborský, Ing., Smer – 308 hlasov Róbert...

preèítajte si viac

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb  – 997

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie je nasledovná: oudrazkovce@stonline.sk

Menovací dekrét zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018.