Uvedená forma zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr je dočasné riešenie na účel splnenia povinností vyplývajúcich z nových ustanovení §5a zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázovPredmetDátum účinnostiDátum ukončenia
1.Galileo Corporation s.r.o.Zmluva o vytvorení webového sídlaTvorba nového webu obecdrazkovce.sk18.1.2022nestanovený
2.Galileo Corporation s.r.o.Zmluva o prevádzke webového sídlaSpráva webu obecdrazkovce.sk18.1.2022nestanovený
3.Galileo Corporation s.r.o.Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUETRozšírenie redakčného systému webu obecdrazkovce.sk18.1.2022nestanovený
4.Galileo Corporation s.r.o.ZMLUVA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOVSpracovanie osobných údajov18.1.2022nestanovený
5.Brantner Fatra s.r.o.Zmluva - zabezpečenie a zber odpadovZber a likvidácia odpadu v obci25.1.2022nestanovený
6.Okresný úrad MartinDodatok č. 1 k návrhu na vkladNávrh na vklad15.2.2022nestanovený
7.Nadácia Spoločne pre regiónZmluva o spolupráciPomoc MŠ s oslovením rodín za účelom 2% z daní17.3.2022nestanovený
8.Nadácia Spoločne pre regiónZmluva o spolupráciPomoc ZŠ s oslovením rodín za účelom 2% z daní17.3.2022nestanovený
9.Renáta Repáňová, rod. TrembováZmluva o zriadení vecného bremenaZriadenie vecného bremena28.3.2022nestanovený
10.T-MAPY s.r.o.Zmluva o spracúvaní osobných údajovZmluva o spracúvaní osobných údajov5.4.2022nestanovený
11.Renáta Repáňová, rod. TrembováDodatok ku zmluve o zriadení vecného bremenaZriadenie vecného bremena2.6.2022nestanovený

 

Zmluvy 2021

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázovPredmetDátum účinnostiDátum ukončenia
1.Mesto MartinZmluva o poskytovaní služiebZmluva o poskytovaní služieb21.1.2021nestanovený
2.Záchranári Martin o.z.Zmluva o zabezpečení testovania, Dodatok č. 1Zmluva na zabezpečenie testovania antigénovými testami, Dodatok15.2.2021, Dodatok - 15.3.2021nestanovený
3.Nadácia spoločne pre regiónDarovacia zmluvaPodpora a rozvoj telesnej kultúry a rozvoja vzdelávania26.2.2021nestanovený
4.Štatistický úrad SRDodatok k zmluve o výpožičkeDodatok k zmluve o výpožičke15.3.2021nestanovený
5.Nadácia spoločne pre regiónZmluva o spolupráciZmluva o spolupráci18.3.2021nestanovený
6.Nadácia spoločne pre regiónDarovacia zmluvaPodpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania18.3.2021nestanovený
7.Ministerstvo vnútra SRDarovacia zmluvaDar - cisternová automobilová striekačka11.3.2021nestanovený
8.Nadácia spoločne pre regiónDarovacia zmluvaPodpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania26.3.2021nestanovený
9.Štatistický úrad SRZmluva o výpožičkeZariadenia na sčítanie obyvateľstva24.3.2021nestanovený
10.Nadácia Kia Motors SlovakiaZmluva o poskytnutí grantu, Dodatok č. 1Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení6.4.2021nestanovený
11.Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva o poskytnutí dotácieDotácia pre DHZ Dražkovce13.5.2021nestanovený
12.SR v zastúpení Ministerstvom dopravy a výstavby SRZmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dotácie15.6.2021nestanovený
13.Patrik Thomka - Tomek constructionZmluva o dieloOprava sociálnych zariadení v MŠ Dražkovce19.7.2021nestanovený
14.Builders, s.r.o.Zmluva o dieloRekonštrukcia sociálnych zariadení - TJ Dražkovce.19.7.2021nestanovený
15.Emil Dobrotka Darovacia zmluvaDarovacia zmluva26.7.2021nestanovený
16.Milan Paulíny ZVARTECHZmluva o dieloOprava sociálnych zariadení v ZŠ9.8.2021nestanovený
17.Jozef Segeč, Zuzana SegečováKúpna zmluvaPrevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti20.9.2021nestanovený
18.Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecézaZmluva o poskytnutí dotácieStanovenie podmienok poskytnutia dotácie 16.9.2021nestanovený
19.Centrum voľného časuZmluva o poskytnutí dotácieStanovenie podmienok poskytnutia dotácie 20.9.2021nestanovený
20.TJ Družstevník DražkovceZmluva o poskytnutí dotácieStanovenie podmienok poskytnutia dotácie 14.9.2021nestanovený
21.Deep Dance Center, s.r.o.Zmluva o poskytnutí dotácieStanovenie podmienok poskytnutia dotácie 30.9.2021nestanovený
22.WOOD-HOUSE s.r.o.Zmluva o výpožičkeBezplatné využívanie nehnuteľného majetku29.9.2021nestanovený
23.Anton SpišákZmluva
o postúpení investorských práv
Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby1.10.2021nestanovený
24.Nadácia spoločne pre regiónDarovacia zmluvaPodpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania06.10.2021nestanovený
25.Nadácia spoločne pre regiónDarovacia zmluvaPodpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania25.10.2021nestanovený
26.Nadácia spoločne pre regiónDarovacia zmluvaPodpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania25.10.2021nestanovený
27.EdustepsDarovacia zmluvaPríprava a lektorovanie aktualizačného vzdelávania pre pedagogických zamestnancov MŠ25.10.2021nestanovený
28.Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny MartinDarovacia zmluvaAktivačná činnost pre nezamestnaných25.10.2021nestanovený
29.Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny MartinDarovacia zmluvaPomoc v hmotnej núdzi25.10.2021nestanovený
30.Ing. Elena FiolekováZmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky19.11.2021nestanovený
31.Peter Diškanec
Dražkovce 111
Dodatok k nájomnej zmluveDodatok k nájomnej zmluve23.11.2021nestanovený
32.Patrik Thomka – TOMEK CONSTRUCTIONZmluva o dieloOprava sadrokartónového stropu v Základnej škole Dražkovce.
15.12.2021nestanovený
33.ESPIK Group s.r.o.ZmluvaZber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu21.12.2021nestanovený
34.Builders, s.r.o.Zmluva o dieloZimná údržba ciest21.12.2021nestanovený
35.ASEKOL SK, s. r. o.Zmluva o spolupráciZabezpečovanie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov21.12.2021nestanovený
36TENDERnet s.r.o.Licenčná zmluvaLicencia softwéru TENDERnet27.12.nestanovený

Zmluvy 2020

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázovPredmetDátum účinnostiDátum ukončenia
1.Brnčal NorbertNájomná zmluvaoprava a údržba verejného osvetlenia10.01.2020nestanovený
2.Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluveDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb22.1.2020nestanovený
3.Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluveDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb22.1.2020nestanovený
4.Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluveDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb22.1.2020nestanovený
5.OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“Zmluva o návratnej finančnej pomociZmluva o návratnej finančnej pomoci5.3.2020nestanovený
6.Nadácia Spoločne pre regiónZmluva o spolupráciZmluva o spolupráci10.3.2020nestanovený
7.Nadácia Spoločne pre regiónZmluva o spolupráciZmluva o spolupráci10.3.2020nestanovený
8.Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva o poskytnutí dotácieZmluva o poskytnutí dotácie18.3.2020nestanovený
9.Verejná informačná službaZmluva o poskytovaní licenciíZmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb31.3.2020nestanovený
10.Diškanec Peter
Nájomná zmluva,
Dodatok ku zmluve
Nájomná zmluva1.4.2020nestanovený
11.Nadácia Volkswagen SlovakiaPoskytnutie grantuPoskytnutie grantu12.5.2020nestanovený
12.ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.Zmluva o servisnej službePoskytnutie servisných služieb21.5.2020nestanovený
13.ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.Zmluva o servisnej službePoskytnutie servisných služieb21.5.2020nestanovený
14.ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.Zmluva o servisnej službePoskytnutie servisných služieb21.5.2020nestanovený
15.Ing. arch. Ján Kubina, Architektúra - UrbanizmusÚzemný plánVypracovanie územného plánu obce Dražkovce22.5.2020nestanovený
16.Ing. arch. Eva ZaťkováMandátna zmluva
Mandátna zmluva - obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie10.7.2020nestanovený
17.Ing. František NemčokPríloha ku zmluve
Príloha k zmluve č. ZSV011520160121.7.2020nestanovený
18.Patrik Thomka – TOMEK CONSTRUCTIONZmluva o dielo, Dodatok
Prístavka ZŠ Dražkovce21.7.2020nestanovený
19.CMC STAV, s.r.o.Zmluva o dieloOprava strechy pre ZŠ Dražkovce20.8.2020nestanovený
20.Národná agentúra pre sieťové a elektronické službyZmluva o poskytovaní služiebZmluva o poskytovaních kvalifikovaných doveryhodných služieb 21.8.2020nestanovený
21.SAMARITÁN, n.o.Zmluva o dieloVykonávanie opatrovateľskej služby25.8.2020nestanovený
22.Nordfood s.r.o.Kúpno-predajná zmluvaDodávky potravinárskeho a ďalšieho tovaru18.9.2020nestanovený
23.HUGOTECH, s.r.o.Zmluva o dieloKamerový systém v obci Dražkovce21.9.2020nestanovený
24.TJ Družstevník Dražkovce
Zmluva o dotáciiPoskytnutie dotácie z rozpočtu obce 21.9.2020nestanovený
25.Centrum voľného časuZmluva o dotáciiPoskytnutie dotácie z rozpočtu obce 21.9.2020nestanovený
26.Súkromné centrum voľného časuZmluva o dotáciiPoskytnutie dotácie z rozpočtu obce 21.9.2020nestanovený
27.Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecézaZmluva o dotáciiPoskytnutie dotácie z rozpočtu obce 21.9.2020nestanovený
28.Súkromná základná škola BellAmosZmluva o dotáciiPoskytnutie dotácie z rozpočtu obce 21.9.2020nestanovený
29.Deep Dance Center, s.r.o.Zmluva o dotáciiPoskytnutie dotácie z rozpočtu obce 21.9.2020nestanovený
30.Centrum environmentálnej výchovy TuriecZmluva o dotáciiPoskytnutie dotácie z rozpočtu obce 21.9.2020nestanovený
31.Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluveDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb5.10.2020nestanovený
32.Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny MartinDohodaDohoda o pomoci v hmotnej núdzi19.10.2020nestanovený
33.Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny MartinDohodaAktivačná činnosť v nezamestnanosti20.10.2020nestanovený
34.Slovenský futbalový zväzZmluva o spolupráciZmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"26.10.2020nestanovený
35.Doplnková dochodková spoločnosť Tatra banky, a.s.Zamestnávateľská zmluvaDochodové poistenie27.10.2020nestanovený
36.Ministerstvo financií Slovenskej republikyZmluva o finančnej výpomociZmluva o návratnej finančnej výpomoci10.11.2020nestanovený
37.Builders, s.r.o.Zmluva o dieloZimná údržba ciest1.12.2020nestanovený
38.Ing. Elena FiolekováZmluvaZmluva o poskytovaní audítorských služieb7.12.2020nestanovený
39.Jozef Repáň, Mgr. Renáta RepáňováZmluva o výpožičkeZmluva o výpožičke časti pozemku11.12.2020nestanovený
40.Čillo FilipNájomná zmluvaZmluva o nájme18.12.2020nestanovený

Zmluvy 2019

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázovPredmetDátum účinnostiDátum ukončenia
1.Diškanec PeterNájomná zmluva


prenájom pozemku pre osobné účely pestovania plodín01.01.2019nestanovený
2.BUILDERS, s.r.o., Dražkovce 63, 038 02 DražkovceZmluva o dieloZimná údržba- pluhovanie 16.01.2019nestanovený
3.ÚPSVaR Martin, Novomeského 4, 036 01 MartinDodatok č. 1 k Dohode č. 18/23/50J/26 Zmena štatutárneho zástupcu 16.01.2019nestanovený
4.EKOTEC, spol. s.r.o.Zmluva o kontrolnej činnosti kontrola multifunkčného ihriska 16.01.2019nestanovený
5.3W Slovakia, s.r.o.Zmluva o spracúvaní osobných údajovSpracovanie osobných údajov18.02.2019nestanovený
6.3W Slovakia, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 05 TrenčínLicenčná zmluvaDigitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest18.02.2019nestanovený
7.Nadácia spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 ŽilinaZmluva o spolupráciPodiel vo výške 2% zo zaplatenej dane 15.02.2019nestanovený
8.Nadácia spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 ŽilinaZmluva o spolupráciPodiel vo výške 2% zo zaplatenej dane 19.02.2019nestanovený
9.Mgr. Šalagová JanaKúpna zmluvaodpredaj parcely č. KN C 175/97, trvalé trávne porasty o výmere 169 m206.03.2019nestanovený
10.Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluve poskytovanie verejných služieb 13.03.2019nestanovený
11.Dobrovoľná požiarna ochrana SRDotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Dotácia na zabezpečenie materiálno - technického vybavenia DHZO 08.04.2019nestanovený
12.Nadácia Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49Zmluva o poskytnutí Grantu č. 018/19_MAprojekt "Tancujeme pre radosť"15.05.2019nestanovený
13.Nadácia Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49Zmluva o poskytnutí Grantu č. 0220/19_MAprojekt "Malí konštruktéri"12.06.2019nestanovený
14.Obce v TurciDodatok k zmluve o zriadení obecného úraduSOÚ27.6.2019nestanovený
15.TJ Družstevník DražkovceZmluva k dotáciiDotácia na činnosť fotbalového klubu30.6.2019nestanovený
16.Centrum voľného časuZmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácii z rozpočtu obce15.7.2019nestanovený
17.Rímskokatolická církevZmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácii z rozpočtu obce28.6.2019nestanovený
18.Centrum enviromentálnej výchovy TuriecZmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácii z rozpočtu obce26.6.2019nestanovený
19.Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.Zmluva o poskytnutí dotáciePropagácia spoločnosti - poskytnutie vody na športové podujatie16.9.2019nestanovený
20.Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.Dodatok č. 2 k zmluve č. 200516914


špecifikácia odberných miest z dôvodu zaradenia stočného na OM 1333-5025.09.2019nestanovený
21.Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 ŽilinaDarovacia zmluva
podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania23.10.2019nestanovený
22.Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina
Darovacia zmluvapodpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania ZŠ23.10.2019nestanovený
23.Ing. Fioleková ElenaZmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky18.11.2019nestanovený
24.Builders, s.r.o.Zmluva o dieloZimná údržba19.11.2019nestanovený
25.LUNYS, s.r.o.Rámcová kúpna zmluvaDodávka tovaru podľa samostatných objednávok8.11.2019nestanovený
26.Nadácia Spoločne pre regiónDarovacia zmluvaPodpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania pre MŠ Dražkovce15.11.2019nestanovený
27.Úrad práce sociálnych vecí a rodinyDohodaDohoda o zabezpešení menších obecných služieb17.12.2019nestanovený
28.Obce TurcaZmluva o kontrolóroviZmluva o hlavnom kontrolórovi viacerých obcí v Turci18.12.2019nestanovený

Zmluvy - 2018
Číslo zmluvyZmluvná stranaNázovPredmetDátum účinnostiDátum ukončenia
1.Diškanec PeterDodatok č. 1 k zmluve o prenájmeZmena zmluvy o nájme1.1.2018nestanovený
2.Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 MartinZmluva o poskytovaní služieb č. Z201769902_ZZber, preprava a zneškodnenie odpadov 15.01.2018nestanovený
3.Brantner Fatra, Robotnícka 20, 036 01 MartinRámcová zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obceNakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 15.01.2018nestanovený
4.ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 BratislavaRámcová kúpna zmluvaDodanie tovaru zo sortimentu Dodávateľa podľa písomnej objednávky Odberateľa24.01.2018nestanovený
5.ENVI-PAK, Galvaniho 7/B, 821 04 BratislavaPríloha č. 1 k Zmluve č. ZSV0115201601/A Zabezpečenie triedeného zberu medzi OZV ENVIPAK, a.s. a obcou Dražkovce 29.01.2018nestanovený
6.Nadácia Pontis, Nadačný fond Telekom, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2Zmluva o poskytnutí grantuPoskytnutie grantu na projekt " Spájame spevom a tancom všetkých"19.03.2018

nestanovený
7.PPA , Hraničná 12, 815 26 BratislavaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072ZA130003Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na miestne komunikácie v obce Dražkovce vo výške 100.000 € 26. 03.2018nestanovený
8.Martin MarkuliakDarovacia zmluvaDarovanie pozemku04.04.2018nestanovený
9.Mgr. Martin Markuljak a manželka Ing. Natália MarkuljakováDarovacia zmluvadarovanie novovytvorenej parcely č. KN C 382/264, trvalé trávne porasty o výmere 54 m204.04.2018nestanovený
10.Ing. Macek Dušan a manželka Ing. Maceková IvanaZámenná zmluvaparcela č. KN C 99/192 o výmere 57 m2, trvalé trávne porasty k.ú. Dražkovce , zapíssanú na LV č. 267 sa zamení za parcelu č. KN C 99/116 o výmere 83 m2, trvalé trávne porasty, k.ú. Dražkovce, zapísaná na LV č. 42013.04.2018

nestanovený
11.Ing. Jozef Sňahničan a manželka MUDr. Zuzana SňahničanováKúpna zmluvaPredaj novovytvorenej parcely č. KN C 480/5, trvalé trávne porasty o výmere 60 m219.04.2018nestanovený
12.Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie20.04.2018nestanovený
13.Nadácia Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49Zmluva o poskytnutí grantu č. 158/18_MAPoskytnutie grantu v hodnote 1.000 € na projekt "Pod storočnou lipou" 23.04.2018nestanovený
14.Nadácia Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49Zmluva o poskytnutí grantu č. 200/18_MAPoskytnutie grantu v hodnote 1.000 € na projekt "Cvičme s Rejnokom" 27.04.2018nestanovený
15.Marčičiak MiroslavKúpna zmluvaKúpna zmluva24.05.2018nestanovený
16.Komensky s.r.o.Zmluva o spracúvaní osobných údajovPráva a povinnosti pri spracovaní osobných údajov25.05.2018nestanovený
17.SPORT SERVICE, s.r.o.Zmluva o dielo č. 10052018Montáž a dodanie fitness prvkov a športového príslušenstva v obci Dražkovce30.05.2018nestanovený
18.Obce TurcaZmluva o hlavnom kontrolórovi viacerých obcíHlavný kontrolór viacerých obcínestanovený
19.Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 BratislavaZmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci DražkovcePoskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu12.6. 2018nestanovený
20.TJ Družstevník DražkovcePoskytnutie dotácie z rozpočtu Obce DražkovcePoskytnutie dotácie20.06.2018nestanovený
21.Občianske združenie CEV TuriecZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce DražkovcePoskytnutie dotácie z rozpočtu obce20.06.2018nestanovený
22.Pavol HoštákKúpna zmluvaKúpna zmluva26.06. 2018nestanovený
23.Nadácia Spoločne pre regiónZmluva o spolupráci2% zo zaplatenej dane 28.06.2018nestanovený
24.Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 ŽilinaZmluva o spolupráci2% zo zaplatenej dane 02.07.2018nestanovený
25.Asseco Solutions, a.s. , Plynárenská 7/C, 821 09 BratislavaZmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľomNakladanie s osobnými údajmi 02.07.2018nestanovený
26.BROS Computing, s.r.o.Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osobySpracovanie základnej dokumentácie z hľadiska ochrany osobných údajov 02.07.2018nestanovený
27.Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 žilinaZmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2018/T/12REGIONÁLNY ROZVOJ - Úprava a výsadba okolia cintorína v obci 19.07.2018nestanovený
28.Emil Dobrotka, Púpavová 683/28, 841 04 BratislavaDarovacia zmluvaDarovanie parcely KN- C 428/14 27.07.2018nestanovený
29.Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 ŽilinaZmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/T/1.29AKTÍVNY ČLOVEK - AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ 13.08.2018nestanovený
30.Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 BratislavaDodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072ZA130003Zmena systému financovania 13.08.2018nestanovený
31.Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 ŽilinaZmluva o poskytnutí dotácie č. 182/T/OK-2018KULTÚRA - Rozšírenie knižnej literatúry 14.08.2018nestanovený
32.SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 DražkovceZmluva o dielo č. 10052018Rekonštrukcia povrchu ihriska v obci Dražkovce 21.08.2018nestanovený
33.KOMENSKY, s.r.o.Dodatok č. DBK/18/06/1391 k zmluve o poskytnutí služieb č. VK/11/09/008 zo dňa 09.09.2011Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice pre objednávateľa 07.09.2018nestanovený
34. Pavol Hošták a manželka Andrea Hoštáková, J. Alexyho 4606/9, 036 01 Martin - KošútyDodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 26.06.2018Predaj parcely č. KN C 344/2 o výmere 30 m2 - zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Dražkovce 13.09.2018nestanovený
35.2-morrow, s.r.o., Kravany 113, 059 18 KravanyZmluva - zasielanie krátkych správ obyvateľom obce prostredníctvom smsZmluva - zasielanie krátkych správ obyvateľom obce prostredníctvom sms14.09.2018nestanovený
36.Nadácia spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 ŽilinaDarovacia zmluvaPodpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania8.10.2018nestanovený
37.Nadácia Spoločne pre regiónDarovacia zmluvaPodpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania 11.10.2018nestanovený
38.Sport service s.r.o.Dodatok z zmluveZmluva o dielo - zvačšenie ihriska19.10.2018nestanovený
39.Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 BratislavaDodatokk Zmluve o dieloDodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z1/2016/006/03
31.10.2018nestanovený
40.Ing. Elena FiolekováZmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky, overenie výročnej správy 08.11.2018nestanovený
41.Ministerstvo vnútra SRZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtuRekonštrukcia hasičskej zbrojnice14.11.2018nestanovený
46.Nadácia Spoločne pre regiónDarovacia zmluvapodpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania 14.11.2018nestanovený
42.Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 ŽilinaZmluva o poskytnutí dotácie č. 18/KPŽSK-2018Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry - Dorobenie viacúčelového ihriska28.11.2018nestanovený
43.Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. , Kuzmányho 25, 036 01 MartinKúpna zmluva č. E -24/2018novovytvorená parcela KN C 168/3 - zastavané plochy a nádvoria
04.12.2018nestanovený
44.STABILITA, d.d.s. , a.s., Bačíkova 5, 040 01 KošiceZamestnávateľská zmluvaDoplnkové dôchodkové sporenie
05.12.2018nestanovený
45.STAVKO, Ing. Ivan Kohút, Stará Bôrová 56, 038 02 DražkovceZmluva o dieloZmluva o dielo11.12.2018nestanovený
47.IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy, Čs. armády 20, 041 18 KošiceZmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT Aplikačné programové vybavenie 27.12.2018nestanovený
48.Fontani Ivan, Dražkovce 360, 038 02 Dražkovce Darovacia zmluva na hnuteľný majetokDarovacia zmluva na hnuteľný majetok12.11.2018nestanovený
Zmluvy - 2017
Číslo zmluvyZmluvná stranaNázovPredmetDátum účinnostiDátum ukončenia
1.zdravotka - PZS, s.r.o.ZmluvaZmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu02.01.2017nestanovený
2.Diškanec Peter, Dražkovce 111, 038 02 DražkovceNájomná zmluvaPrenájom pozemku p.č. KN C 168/1 o výmere 300m202.01.201731.12.2017
3.Obec DiakováKúpna zmluvaOdkup parcely č. 99/22209.01.2017nestanovený
4.Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluvaZdružená dodávka plynu02.02.2017nestanovený
5.nadácia spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 ŽilinaZmluvaZmluva o spolupráci

21.02.2017nestanovený
6.Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 ŽilinaZmluva o spolupráciZmluva o spolupráci 2% MŠ23.02.2017nestanovený
7.Centrum environmentálnej výchovy Turiec, Severná 6, 036 01 MartinZmluva a poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie z rozpočtu obce08.03.201731.12.2017
8.Nadácia Volkswagen Slovakia, Jána Jonáša 1, 843 02 BratislavaZmluva o poskytnutí grantu č. 033/17_MAposkytnutie grantu pre MŠ Dražkovce24.03.2017nestanovený
9.ALUMIKO, s.r.o., Červenej armády 365/8, 036 01 MartinDarovacia zmluvaPeňažný dar na osadenie a zabetónovanie dopravných značiek na detskom ihrisku v MŠ Dražkovce
26.04.2017nestanovený
10.Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 37341 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRPoskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR13.06.2017nestanovený
11.Mapa Slovakia Digital,s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Dražkovce_01Poskytnutie prístupu na server digitálne mapy10.05.2017nestanovený
12.Nadácia Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49Zmluva o poskytnutí grantu č. 206/17_MAPoskytnutie grantu na projekt "Semafór nás učí" pre MŠ Dražkovce23.06.201730.11.2017
13.Nadácia Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49Zmluva o poskytnutí grantu č. 255/17_MA
Poskytnutie grantu na projekt "Pohyb deťom" pre MŠ Dražkovce23.06.201731.12.2017
14.SSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaZriadenie vecného bremena na parc.č. KNC 453 a KNC 431/304.05.2017nestanovený
15.Obec DražkovcePoskytnutie dotáciePoskytnutie dotácie na činnosť športových klubov31.07.2017nestanovený
16.Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebPoskytovanie verejných služieb - Magio internet3.8.2017nestanovený
17.Adifex a.s.Zmluva o dielo
Dražkovce - zóna IBV rozšírenie kanalizácienestanovený
18.Obec Diaková, Diaková 18,038 02 Dražkovce Zmluva o výpožičkePredmet výpožičky je Helma Winther 2ks, kolobežka Jakobs 1ks, bicykel Winther 1 ks07.09.2017nestanovený
19.Nadácia spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina Darovacia zmluvaPodpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania18.09.2017nestanovený
20.Nadácia spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina Darovacia zmluvaPodpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania12.10.2017nestanovený
21.Ing. Fioleková Elena, Lúčna 10, 038 61 Vrútky Zmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky26.10.2017nestanovený
22.MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica Dodatok č. 1 k Zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnostiSpracovanie štúdie uskutočniteľnosti30.10.2017nestanovený
23.Nadácia Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49 Zmluva o poskytnutí grantu č. 388/17_MAPoskytnutie grantu v hodnote 1.000 €06.11.2017nestanovený
24.Marčičiak Miroslav, Jilemnického 4008/51, 036 01 Martin a manželka Marčičiaková Katarína, Jilemnického 4008/51, 036 01 MartinDodatok č. 1 ku zmluve o zrušení predkupného práva uzatvorenej dňa 118.08.2017 a dodatok č. 2 k návrhu na vklad.Zrušenie predkupného práva k pozemku registra C KN parcelné číslo 456/6, trvalo trávne porasty o výmere 138 m2 v katastrálnom území Dražkovce08.11.2017nestanovený
25.Úrad práce, sociálnych vecí a rodinyDohodaPomoc v hmotnej núdzi15.11.2017nestanovený
26.SSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva o pripojení zariadeniaPripojenie zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy - sociálna budova TJ15.11.2017nestanovený
27.Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebDodatok k zmluve Happy S04.12.2017nestanovený
28.Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k zmluve Happy XS mini04.12.2017nestanovený
29.Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služiebIMEI Huawei E3372H MOD White + mobilný internet04.12.2017nestanovený
30.Počilová Jana, Tomčany 4816, 036 01 MartinMandátna zmluvaMandátna - príkazná zmluva05.12.2017nestanovený
31.Ivan Salíny, Vladimír ĎuríčekKúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti19.12.2016nestanovený
32.PD Dražkovce, Dražkovce 140, 038 02 DražkovceZmluva o zabezpečení zimnej údržbyZimná údržba miestnych komunikácií v obci Dražkovce30.12.2017nestanovený
33.Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 MartinRámcová zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obceRámcová zmluva15.01.2018nestanovený
34.Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 MartinZmluva o poskytovaní služieb č. Z201769902_ZZber, preprava a zneškodnenie odpadov15.01.2018nestanovený
35.ENVI_PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 BratislavaPríloha č. 1 k Zmluve č. ZSV0115201601/AZabezpečenie triedeného zberu medzi OZV ENVIPAK, a.s. a obcou Dražkovce29.01.2018nestanovený
Zmluvy - 2016
Číslo zmluvyZmluvná stranaNázovPredmetDátum účinnostiDátum ukončenia
1.Ministerstvo vnútra SR, HaZZ, Pribinova 2, 812 72 BraislavaProtokol o odovzdaní a prevzatíSúprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky11.01.16nestanovený
2.MP Profit PB, Železničná 85/2, 017 01 Považská BystricaZmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnostiŠtúdia v uskutoč. v oblasti environ. a ekonomic. Udržateľnosti21.01.16nestanovený
3.DGB consult, s.r.o., Kollárova 15, 010 01 ŽilinaZmluva o poskytnutí službySlužby súvisiace s realizáciou projektu Dražkovce-zóna IBV22.01.16nestanovený
4.B &J Finance, Trieda SNP 1720/8, 974 01 Banská BystricaZmluva o dieloSpracovanie verejného obstarávania02.02.16nestanovený
5.Súkromná základná umel.škola, Dražkovce 154, 038 02 DražkovceZmluva o prenájme nebytových priestorovPrenájom nebytových priestorov08.02.16nestanovený
6.Dopravstav,a.s., Drieňová 27, 826 56 BratislavaZmluva o dieloMiestne komunikácie k IBV za dedinou I.etapa vetva A08.02.16nestanovený
7.Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2,812 72 BratislavaZmluva o výpožičkeBezplatné užívanie has.auta pre obecné hasičské zbory22.02.16nestanovený
8.Anton Spišák, Dražkovce 246, 038 02 DražkovceZmluva o postúpení investorských práv a záväzkovRozšírenie vodovodu a kanalizácie, Dražkovce - Zóna IBV22.02.16nestanovený
9.Staš Radoslav, Priehradka 5811/8, 036 01 MartinDarovacia zmluvaDarovanie parcely KN C 382/10114.03.16nestanovený
10.Lea Volnová, P.V.Rovnianka 10/53, 036 01 MartinDarovacia zmluvaDarovanie parcely KN C 382/102, Darovanie parcely KN C 382/12314.03.16nestanovený
11.Centrum environ. výchovy Turiec, Severná 6, 036 01 MartinZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2016Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Dražkovce15.03.16nestanovený
12.Nadácia Volkswagen, J.Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49Zmluva o poskytnutí grantuPoskytnutie grantu na projekt "Na ceste si dajme pozor"16.03.16nestanovený
13.Ústav na výkon trestu pre mladist., Družstevná 1611/ 2, 038 52 SučanyZmluva o poskytnutí núdzového ubytovaniaPoskytnutie núdzového ubytovania16.03.16nestanovený
14.Nadácia spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 ŽilinaZmluva o spolupráciPoužitie podielu vo výške 2% zo zaplatenej dane23.03.16nestanovený
15.Dôvera, zdravotná poisťovňa, Einsteinova 25, 851 01 BratislavaZmluvaZmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektr.služieb20.04.16nestanovený
16.Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1ZmluvaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy preds.vlády SR25.04.16nestanovený
17.Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka ul. 20, 036 01 MartinZmluvaZmluva o podpore pri organizovaní sep.zberu a nakladaní s odpadmi05.05.16nestanovený
18.Obec DražkovcePoskytnutie dotáciePoskytnutie dotácie na činnosť fotbalového, ping-pongového a šachového klubu23.05.16nestanovený
19.PORFIX, ul. 4.apríla 384/79, 972 43 Zemianske KostoľanyZmluvaZmluva o reklame23.05.16nestanovený
20.Nadácia Kia Motors, Sv.J.Nepomuckého1, Teplička n.VáhomZmluvaZmluva o poskytnutí grantu27.05.16nestanovený
21.Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka ul. 20, 036 01 MartinZmluvaZmluva o zabezpečení zberu zložiek komunálneho odpadu30.06.16nestanovený
22.Ing. Janka Jesenská, Turč. Jaseno, 038 02 DražkovceZmluvaZmluva o hlavnej kontrolórke viac. obcí na úseku výkonu kont.činnosti12.07.16nestanovený
23.Igor Ilgo, Dražkovce 133, 038 02 DražkovceKúpna zmluvaKúpa nehnuteľnosti ,KN C 167/9, vo výmere 47 m2, zastavané plochy07.06.16nestanovený
24.Igor Ilgo, Dražkovce 133, 038 02 DražkovceDodatok č. 1Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 7.6.201617.08.16nestanovený
25.Tatra banka, a.s.-Raiffeisen banka, Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1Darovacia zmluvaDar peňažných prostriedkov vo výške 1000 €24.08.16nestanovený
26.Mišutka Zdeno, Hvozdnica 357, 013 56 HvozdnicaZmluvaZmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva05.10.16nestanovený
27.TIPSPORT SK, a.s., J. Kalinčiaka 14, 010 01 ŽilinaZmluvaZmluva o reklamnej spolupráci05.10.16nestanovený
28.DataCentrum (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 BratislavaZmluvaZmluva o pripojení k Infor.systému Dátové centrum obcí a miest11.10.16nestanovený
29.Nadácia Volkswagen Slovakia, J.Jonáša 1, 843 01 BratislavaZmluvaZmluva o poskytnutí grantu č. 195/1612.10.16nestanovený
30.Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 ŽilinaDarovacia zmluvaDar MŠ na účel podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdeláva.20.10.16nestanovený
31.Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluveDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb07.11.16nestanovený
32.Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluveDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb07.11.16nestanovený
33.Komunálna poisťovňa, Šefánikova 17, 811 05 BratislavaPoistná zmluva + dodatokHavarijné poistenie motorového a prípojného vozidla - IVECO07.11.16nestanovený
34.Ing. Elena Fioleková, Lúčna 10, 038 61 VrútkyZmluvaZmluva o poskytnutí audítorských služieb11.11.16nestanovený
35.Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 MartinDohodaDohoda o ukončení zmluvného vzťahu21.11.2016nestanovený
36.Poľnohospodárske družstvo Dražkovce, Dražkovce 140, 038 02 DražkovceZimná údržbaZmluva o zabezpečení zimnej údržby komunikácie02.12.2016nestanovený
Zmluvy - 2015
 

Január:

Február:

Marec:

Máj:

Jún:

Júl:

August:

September:

Október:

November:

December:

 

Zmluvy - 2014
 

Január:

Február:

Apríl:

Máj:

Jún:

Júl:

September:

Október:

November

December

 

Zmluvy - 2012
 

Január:

Február:

Marec:

Apríl:

September:

Október:

November:

December:

 

Zmluvy - 2011
Jún:

Júl:

August:

September:

Október:

November: