Uvedená forma zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr je dočasné riešenie na účel splnenia povinností vyplývajúcich z nových ustanovení §5a zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázovPredmetDátum účinnostiDátum ukončenia
1.Brnčal NorbertNájomná zmluvaoprava a údržba verejného osvetlenia10.01.2020nestanovený
2.Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluveDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb22.1.2020nestanovený
3.Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluveDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb22.1.2020nestanovený
4.Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluveDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb22.1.2020nestanovený
5.OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“Zmluva o návratnej finančnej pomociZmluva o návratnej finančnej pomoci5.3.2020nestanovený
6.Nadácia Spoločne pre regiónZmluva o spolupráciZmluva o spolupráci10.3.2020nestanovený
7.Nadácia Spoločne pre regiónZmluva o spolupráciZmluva o spolupráci10.3.2020nestanovený
8.Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva o poskytnutí dotácieZmluva o poskytnutí dotácie18.3.2020nestanovený
9.Verejná informačná službaZmluva o poskytovaní licenciíZmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb31.3.2020nestanovený
10.Diškanec Peter
Nájomná zmluvaNájomná zmluva1.4.2020nestanovený

 

Zmluvy 2019

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázovPredmetDátum účinnostiDátum ukončenia
1.Diškanec PeterNájomná zmluva


prenájom pozemku pre osobné účely pestovania plodín01.01.2019nestanovený
2.BUILDERS, s.r.o., Dražkovce 63, 038 02 DražkovceZmluva o dieloZimná údržba- pluhovanie 16.01.2019nestanovený
3.ÚPSVaR Martin, Novomeského 4, 036 01 MartinDodatok č. 1 k Dohode č. 18/23/50J/26 Zmena štatutárneho zástupcu 16.01.2019nestanovený
4.EKOTEC, spol. s.r.o.Zmluva o kontrolnej činnosti kontrola multifunkčného ihriska 16.01.2019nestanovený
5.3W Slovakia, s.r.o.Zmluva o spracúvaní osobných údajovSpracovanie osobných údajov18.02.2019nestanovený
6.3W Slovakia, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 05 TrenčínLicenčná zmluvaDigitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest18.02.2019nestanovený
7.Nadácia spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 ŽilinaZmluva o spolupráciPodiel vo výške 2% zo zaplatenej dane 15.02.2019nestanovený
8.Nadácia spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 ŽilinaZmluva o spolupráciPodiel vo výške 2% zo zaplatenej dane 19.02.2019nestanovený
9.Mgr. Šalagová JanaKúpna zmluvaodpredaj parcely č. KN C 175/97, trvalé trávne porasty o výmere 169 m206.03.2019nestanovený
10.Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluve poskytovanie verejných služieb 13.03.2019nestanovený
11.Dobrovoľná požiarna ochrana SRDotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Dotácia na zabezpečenie materiálno - technického vybavenia DHZO 08.04.2019nestanovený
12.Nadácia Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49Zmluva o poskytnutí Grantu č. 018/19_MAprojekt "Tancujeme pre radosť"15.05.2019nestanovený
13.Nadácia Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49Zmluva o poskytnutí Grantu č. 0220/19_MAprojekt "Malí konštruktéri"12.06.2019nestanovený
14.Obce v TurciDodatok k zmluve o zriadení obecného úraduSOÚ27.6.2019nestanovený
15.TJ Družstevník DražkovceZmluva k dotáciiDotácia na činnosť fotbalového klubu30.6.2019nestanovený
16.Centrum voľného časuZmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácii z rozpočtu obce15.7.2019nestanovený
17.Rímskokatolická církevZmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácii z rozpočtu obce28.6.2019nestanovený
18.Centrum enviromentálnej výchovy TuriecZmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácii z rozpočtu obce26.6.2019nestanovený
19.Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.Zmluva o poskytnutí dotáciePropagácia spoločnosti - poskytnutie vody na športové podujatie16.9.2019nestanovený
20.Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.Dodatok č. 2 k zmluve č. 200516914


špecifikácia odberných miest z dôvodu zaradenia stočného na OM 1333-5025.09.2019nestanovený
21.Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 ŽilinaDarovacia zmluva
podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania23.10.2019nestanovený
22.Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina
Darovacia zmluvapodpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania ZŠ23.10.2019nestanovený
23.Ing. Fioleková ElenaZmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky18.11.2019nestanovený
24.Builders, s.r.o.Zmluva o dieloZimná údržba19.11.2019nestanovený
25.LUNYS, s.r.o.Rámcová kúpna zmluvaDodávka tovaru podľa samostatných objednávok8.11.2019nestanovený
26.Nadácia Spoločne pre regiónDarovacia zmluvaPodpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania pre MŠ Dražkovce15.11.2019nestanovený
27.Úrad práce sociálnych vecí a rodinyDohodaDohoda o zabezpešení menších obecných služieb17.12.2019nestanovený
28.Obce TurcaZmluva o kontrolóroviZmluva o hlavnom kontrolórovi viacerých obcí v Turci18.12.2019nestanovený

Zmluvy - 2018
Číslo zmluvyZmluvná stranaNázovPredmetDátum účinnostiDátum ukončenia
1.Diškanec PeterDodatok č. 1 k zmluve o prenájmeZmena zmluvy o nájme1.1.2018nestanovený
2.Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 MartinZmluva o poskytovaní služieb č. Z201769902_ZZber, preprava a zneškodnenie odpadov 15.01.2018nestanovený
3.Brantner Fatra, Robotnícka 20, 036 01 MartinRámcová zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obceNakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 15.01.2018nestanovený
4.ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 BratislavaRámcová kúpna zmluvaDodanie tovaru zo sortimentu Dodávateľa podľa písomnej objednávky Odberateľa24.01.2018nestanovený
5.ENVI-PAK, Galvaniho 7/B, 821 04 BratislavaPríloha č. 1 k Zmluve č. ZSV0115201601/A Zabezpečenie triedeného zberu medzi OZV ENVIPAK, a.s. a obcou Dražkovce 29.01.2018nestanovený
6.Nadácia Pontis, Nadačný fond Telekom, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2Zmluva o poskytnutí grantuPoskytnutie grantu na projekt " Spájame spevom a tancom všetkých"19.03.2018

nestanovený
7.PPA , Hraničná 12, 815 26 BratislavaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072ZA130003Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na miestne komunikácie v obce Dražkovce vo výške 100.000 € 26. 03.2018nestanovený
8.Martin MarkuliakDarovacia zmluvaDarovanie pozemku04.04.2018nestanovený
9.Mgr. Martin Markuljak a manželka Ing. Natália MarkuljakováDarovacia zmluvadarovanie novovytvorenej parcely č. KN C 382/264, trvalé trávne porasty o výmere 54 m204.04.2018nestanovený
10.Ing. Macek Dušan a manželka Ing. Maceková IvanaZámenná zmluvaparcela č. KN C 99/192 o výmere 57 m2, trvalé trávne porasty k.ú. Dražkovce , zapíssanú na LV č. 267 sa zamení za parcelu č. KN C 99/116 o výmere 83 m2, trvalé trávne porasty, k.ú. Dražkovce, zapísaná na LV č. 42013.04.2018

nestanovený
11.Ing. Jozef Sňahničan a manželka MUDr. Zuzana SňahničanováKúpna zmluvaPredaj novovytvorenej parcely č. KN C 480/5, trvalé trávne porasty o výmere 60 m219.04.2018nestanovený
12.Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie20.04.2018nestanovený
13.Nadácia Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49Zmluva o poskytnutí grantu č. 158/18_MAPoskytnutie grantu v hodnote 1.000 € na projekt "Pod storočnou lipou" 23.04.2018nestanovený
14.Nadácia Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49Zmluva o poskytnutí grantu č. 200/18_MAPoskytnutie grantu v hodnote 1.000 € na projekt "Cvičme s Rejnokom" 27.04.2018nestanovený
15.Marčičiak MiroslavKúpna zmluvaKúpna zmluva24.05.2018nestanovený
16.Komensky s.r.o.Zmluva o spracúvaní osobných údajovPráva a povinnosti pri spracovaní osobných údajov25.05.2018nestanovený
17.SPORT SERVICE, s.r.o.Zmluva o dielo č. 10052018Montáž a dodanie fitness prvkov a športového príslušenstva v obci Dražkovce30.05.2018nestanovený
18.Obce TurcaZmluva o hlavnom kontrolórovi viacerých obcíHlavný kontrolór viacerých obcínestanovený
19.Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 BratislavaZmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci DražkovcePoskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu12.6. 2018nestanovený
20.TJ Družstevník DražkovcePoskytnutie dotácie z rozpočtu Obce DražkovcePoskytnutie dotácie20.06.2018nestanovený
21.Občianske združenie CEV TuriecZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce DražkovcePoskytnutie dotácie z rozpočtu obce20.06.2018nestanovený
22.Pavol HoštákKúpna zmluvaKúpna zmluva26.06. 2018nestanovený
23.Nadácia Spoločne pre regiónZmluva o spolupráci2% zo zaplatenej dane 28.06.2018nestanovený
24.Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 ŽilinaZmluva o spolupráci2% zo zaplatenej dane 02.07.2018nestanovený
25.Asseco Solutions, a.s. , Plynárenská 7/C, 821 09 BratislavaZmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľomNakladanie s osobnými údajmi 02.07.2018nestanovený
26.BROS Computing, s.r.o.Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osobySpracovanie základnej dokumentácie z hľadiska ochrany osobných údajov 02.07.2018nestanovený
27.Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 žilinaZmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2018/T/12REGIONÁLNY ROZVOJ - Úprava a výsadba okolia cintorína v obci 19.07.2018nestanovený
28.Emil Dobrotka, Púpavová 683/28, 841 04 BratislavaDarovacia zmluvaDarovanie parcely KN- C 428/14 27.07.2018nestanovený
29.Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 ŽilinaZmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/T/1.29AKTÍVNY ČLOVEK - AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ 13.08.2018nestanovený
30.Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 BratislavaDodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072ZA130003Zmena systému financovania 13.08.2018nestanovený
31.Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 ŽilinaZmluva o poskytnutí dotácie č. 182/T/OK-2018KULTÚRA - Rozšírenie knižnej literatúry 14.08.2018nestanovený
32.SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 DražkovceZmluva o dielo č. 10052018Rekonštrukcia povrchu ihriska v obci Dražkovce 21.08.2018nestanovený
33.KOMENSKY, s.r.o.Dodatok č. DBK/18/06/1391 k zmluve o poskytnutí služieb č. VK/11/09/008 zo dňa 09.09.2011Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice pre objednávateľa 07.09.2018nestanovený
34. Pavol Hošták a manželka Andrea Hoštáková, J. Alexyho 4606/9, 036 01 Martin - KošútyDodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 26.06.2018Predaj parcely č. KN C 344/2 o výmere 30 m2 - zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Dražkovce 13.09.2018nestanovený
35.2-morrow, s.r.o., Kravany 113, 059 18 KravanyZmluva - zasielanie krátkych správ obyvateľom obce prostredníctvom smsZmluva - zasielanie krátkych správ obyvateľom obce prostredníctvom sms14.09.2018nestanovený
36.Nadácia spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 ŽilinaDarovacia zmluvaPodpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania8.10.2018nestanovený
37.Nadácia Spoločne pre regiónDarovacia zmluvaPodpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania 11.10.2018nestanovený
38.Sport service s.r.o.Dodatok z zmluveZmluva o dielo - zvačšenie ihriska19.10.2018nestanovený
39.Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 BratislavaDodatokk Zmluve o dieloDodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z1/2016/006/03
31.10.2018nestanovený
40.Ing. Elena FiolekováZmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky, overenie výročnej správy 08.11.2018nestanovený
41.Ministerstvo vnútra SRZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtuRekonštrukcia hasičskej zbrojnice14.11.2018nestanovený
46.Nadácia Spoločne pre regiónDarovacia zmluvapodpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania 14.11.2018nestanovený
42.Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 ŽilinaZmluva o poskytnutí dotácie č. 18/KPŽSK-2018Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry - Dorobenie viacúčelového ihriska28.11.2018nestanovený
43.Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. , Kuzmányho 25, 036 01 MartinKúpna zmluva č. E -24/2018novovytvorená parcela KN C 168/3 - zastavané plochy a nádvoria
04.12.2018nestanovený
44.STABILITA, d.d.s. , a.s., Bačíkova 5, 040 01 KošiceZamestnávateľská zmluvaDoplnkové dôchodkové sporenie
05.12.2018nestanovený
45.STAVKO, Ing. Ivan Kohút, Stará Bôrová 56, 038 02 DražkovceZmluva o dieloZmluva o dielo11.12.2018nestanovený
47.IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy, Čs. armády 20, 041 18 KošiceZmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT Aplikačné programové vybavenie 27.12.2018nestanovený
48.Fontani Ivan, Dražkovce 360, 038 02 Dražkovce Darovacia zmluva na hnuteľný majetokDarovacia zmluva na hnuteľný majetok12.11.2018nestanovený
Zmluvy - 2017
Číslo zmluvyZmluvná stranaNázovPredmetDátum účinnostiDátum ukončenia
1.zdravotka - PZS, s.r.o.ZmluvaZmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu02.01.2017nestanovený
2.Diškanec Peter, Dražkovce 111, 038 02 DražkovceNájomná zmluvaPrenájom pozemku p.č. KN C 168/1 o výmere 300m202.01.201731.12.2017
3.Obec DiakováKúpna zmluvaOdkup parcely č. 99/22209.01.2017nestanovený
4.Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaZmluvaZdružená dodávka plynu02.02.2017nestanovený
5.nadácia spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 ŽilinaZmluvaZmluva o spolupráci

21.02.2017nestanovený
6.Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 ŽilinaZmluva o spolupráciZmluva o spolupráci 2% MŠ23.02.2017nestanovený
7.Centrum environmentálnej výchovy Turiec, Severná 6, 036 01 MartinZmluva a poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie z rozpočtu obce08.03.201731.12.2017
8.Nadácia Volkswagen Slovakia, Jána Jonáša 1, 843 02 BratislavaZmluva o poskytnutí grantu č. 033/17_MAposkytnutie grantu pre MŠ Dražkovce24.03.2017nestanovený
9.ALUMIKO, s.r.o., Červenej armády 365/8, 036 01 MartinDarovacia zmluvaPeňažný dar na osadenie a zabetónovanie dopravných značiek na detskom ihrisku v MŠ Dražkovce
26.04.2017nestanovený
10.Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 37341 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRPoskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR13.06.2017nestanovený
11.Mapa Slovakia Digital,s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Dražkovce_01Poskytnutie prístupu na server digitálne mapy10.05.2017nestanovený
12.Nadácia Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49Zmluva o poskytnutí grantu č. 206/17_MAPoskytnutie grantu na projekt "Semafór nás učí" pre MŠ Dražkovce23.06.201730.11.2017
13.Nadácia Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49Zmluva o poskytnutí grantu č. 255/17_MA
Poskytnutie grantu na projekt "Pohyb deťom" pre MŠ Dražkovce23.06.201731.12.2017
14.SSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaZriadenie vecného bremena na parc.č. KNC 453 a KNC 431/304.05.2017nestanovený
15.Obec DražkovcePoskytnutie dotáciePoskytnutie dotácie na činnosť športových klubov31.07.2017nestanovený
16.Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebPoskytovanie verejných služieb - Magio internet3.8.2017nestanovený
17.Adifex a.s.Zmluva o dielo
Dražkovce - zóna IBV rozšírenie kanalizácienestanovený
18.Obec Diaková, Diaková 18,038 02 Dražkovce Zmluva o výpožičkePredmet výpožičky je Helma Winther 2ks, kolobežka Jakobs 1ks, bicykel Winther 1 ks07.09.2017nestanovený
19.Nadácia spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina Darovacia zmluvaPodpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania18.09.2017nestanovený
20.Nadácia spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina Darovacia zmluvaPodpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania12.10.2017nestanovený
21.Ing. Fioleková Elena, Lúčna 10, 038 61 Vrútky Zmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky26.10.2017nestanovený
22.MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica Dodatok č. 1 k Zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnostiSpracovanie štúdie uskutočniteľnosti30.10.2017nestanovený
23.Nadácia Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49 Zmluva o poskytnutí grantu č. 388/17_MAPoskytnutie grantu v hodnote 1.000 €06.11.2017nestanovený
24.Marčičiak Miroslav, Jilemnického 4008/51, 036 01 Martin a manželka Marčičiaková Katarína, Jilemnického 4008/51, 036 01 MartinDodatok č. 1 ku zmluve o zrušení predkupného práva uzatvorenej dňa 118.08.2017 a dodatok č. 2 k návrhu na vklad.Zrušenie predkupného práva k pozemku registra C KN parcelné číslo 456/6, trvalo trávne porasty o výmere 138 m2 v katastrálnom území Dražkovce08.11.2017nestanovený
25.Úrad práce, sociálnych vecí a rodinyDohodaPomoc v hmotnej núdzi15.11.2017nestanovený
26.SSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva o pripojení zariadeniaPripojenie zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy - sociálna budova TJ15.11.2017nestanovený
27.Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebDodatok k zmluve Happy S04.12.2017nestanovený
28.Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k zmluve Happy XS mini04.12.2017nestanovený
29.Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služiebIMEI Huawei E3372H MOD White + mobilný internet04.12.2017nestanovený
30.Počilová Jana, Tomčany 4816, 036 01 MartinMandátna zmluvaMandátna - príkazná zmluva05.12.2017nestanovený
31.Ivan Salíny, Vladimír ĎuríčekKúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti19.12.2016nestanovený
32.PD Dražkovce, Dražkovce 140, 038 02 DražkovceZmluva o zabezpečení zimnej údržbyZimná údržba miestnych komunikácií v obci Dražkovce30.12.2017nestanovený
33.Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 MartinRámcová zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obceRámcová zmluva15.01.2018nestanovený
34.Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 MartinZmluva o poskytovaní služieb č. Z201769902_ZZber, preprava a zneškodnenie odpadov15.01.2018nestanovený
35.ENVI_PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 BratislavaPríloha č. 1 k Zmluve č. ZSV0115201601/AZabezpečenie triedeného zberu medzi OZV ENVIPAK, a.s. a obcou Dražkovce29.01.2018nestanovený
Zmluvy - 2016
Číslo zmluvyZmluvná stranaNázovPredmetDátum účinnostiDátum ukončenia
1.Ministerstvo vnútra SR, HaZZ, Pribinova 2, 812 72 BraislavaProtokol o odovzdaní a prevzatíSúprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky11.01.16nestanovený
2.MP Profit PB, Železničná 85/2, 017 01 Považská BystricaZmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnostiŠtúdia v uskutoč. v oblasti environ. a ekonomic. Udržateľnosti21.01.16nestanovený
3.DGB consult, s.r.o., Kollárova 15, 010 01 ŽilinaZmluva o poskytnutí službySlužby súvisiace s realizáciou projektu Dražkovce-zóna IBV22.01.16nestanovený
4.B &J Finance, Trieda SNP 1720/8, 974 01 Banská BystricaZmluva o dieloSpracovanie verejného obstarávania02.02.16nestanovený
5.Súkromná základná umel.škola, Dražkovce 154, 038 02 DražkovceZmluva o prenájme nebytových priestorovPrenájom nebytových priestorov08.02.16nestanovený
6.Dopravstav,a.s., Drieňová 27, 826 56 BratislavaZmluva o dieloMiestne komunikácie k IBV za dedinou I.etapa vetva A08.02.16nestanovený
7.Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2,812 72 BratislavaZmluva o výpožičkeBezplatné užívanie has.auta pre obecné hasičské zbory22.02.16nestanovený
8.Anton Spišák, Dražkovce 246, 038 02 DražkovceZmluva o postúpení investorských práv a záväzkovRozšírenie vodovodu a kanalizácie, Dražkovce - Zóna IBV22.02.16nestanovený
9.Staš Radoslav, Priehradka 5811/8, 036 01 MartinDarovacia zmluvaDarovanie parcely KN C 382/10114.03.16nestanovený
10.Lea Volnová, P.V.Rovnianka 10/53, 036 01 MartinDarovacia zmluvaDarovanie parcely KN C 382/102, Darovanie parcely KN C 382/12314.03.16nestanovený
11.Centrum environ. výchovy Turiec, Severná 6, 036 01 MartinZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2016Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Dražkovce15.03.16nestanovený
12.Nadácia Volkswagen, J.Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49Zmluva o poskytnutí grantuPoskytnutie grantu na projekt "Na ceste si dajme pozor"16.03.16nestanovený
13.Ústav na výkon trestu pre mladist., Družstevná 1611/ 2, 038 52 SučanyZmluva o poskytnutí núdzového ubytovaniaPoskytnutie núdzového ubytovania16.03.16nestanovený
14.Nadácia spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 ŽilinaZmluva o spolupráciPoužitie podielu vo výške 2% zo zaplatenej dane23.03.16nestanovený
15.Dôvera, zdravotná poisťovňa, Einsteinova 25, 851 01 BratislavaZmluvaZmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektr.služieb20.04.16nestanovený
16.Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1ZmluvaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy preds.vlády SR25.04.16nestanovený
17.Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka ul. 20, 036 01 MartinZmluvaZmluva o podpore pri organizovaní sep.zberu a nakladaní s odpadmi05.05.16nestanovený
18.Obec DražkovcePoskytnutie dotáciePoskytnutie dotácie na činnosť fotbalového, ping-pongového a šachového klubu23.05.16nestanovený
19.PORFIX, ul. 4.apríla 384/79, 972 43 Zemianske KostoľanyZmluvaZmluva o reklame23.05.16nestanovený
20.Nadácia Kia Motors, Sv.J.Nepomuckého1, Teplička n.VáhomZmluvaZmluva o poskytnutí grantu27.05.16nestanovený
21.Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka ul. 20, 036 01 MartinZmluvaZmluva o zabezpečení zberu zložiek komunálneho odpadu30.06.16nestanovený
22.Ing. Janka Jesenská, Turč. Jaseno, 038 02 DražkovceZmluvaZmluva o hlavnej kontrolórke viac. obcí na úseku výkonu kont.činnosti12.07.16nestanovený
23.Igor Ilgo, Dražkovce 133, 038 02 DražkovceKúpna zmluvaKúpa nehnuteľnosti ,KN C 167/9, vo výmere 47 m2, zastavané plochy07.06.16nestanovený
24.Igor Ilgo, Dražkovce 133, 038 02 DražkovceDodatok č. 1Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 7.6.201617.08.16nestanovený
25.Tatra banka, a.s.-Raiffeisen banka, Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1Darovacia zmluvaDar peňažných prostriedkov vo výške 1000 €24.08.16nestanovený
26.Mišutka Zdeno, Hvozdnica 357, 013 56 HvozdnicaZmluvaZmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva05.10.16nestanovený
27.TIPSPORT SK, a.s., J. Kalinčiaka 14, 010 01 ŽilinaZmluvaZmluva o reklamnej spolupráci05.10.16nestanovený
28.DataCentrum (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 BratislavaZmluvaZmluva o pripojení k Infor.systému Dátové centrum obcí a miest11.10.16nestanovený
29.Nadácia Volkswagen Slovakia, J.Jonáša 1, 843 01 BratislavaZmluvaZmluva o poskytnutí grantu č. 195/1612.10.16nestanovený
30.Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 ŽilinaDarovacia zmluvaDar MŠ na účel podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdeláva.20.10.16nestanovený
31.Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluveDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb07.11.16nestanovený
32.Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k zmluveDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb07.11.16nestanovený
33.Komunálna poisťovňa, Šefánikova 17, 811 05 BratislavaPoistná zmluva + dodatokHavarijné poistenie motorového a prípojného vozidla - IVECO07.11.16nestanovený
34.Ing. Elena Fioleková, Lúčna 10, 038 61 VrútkyZmluvaZmluva o poskytnutí audítorských služieb11.11.16nestanovený
35.Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 MartinDohodaDohoda o ukončení zmluvného vzťahu21.11.2016nestanovený
36.Poľnohospodárske družstvo Dražkovce, Dražkovce 140, 038 02 DražkovceZimná údržbaZmluva o zabezpečení zimnej údržby komunikácie02.12.2016nestanovený
Zmluvy - 2015
 

Január:

Február:

Marec:

Máj:

Jún:

Júl:

August:

September:

Október:

November:

December:

 

Zmluvy - 2014
 

Január:

Február:

Apríl:

Máj:

Jún:

Júl:

September:

Október:

November

December

 

Zmluvy - 2012
 

Január:

Február:

Marec:

Apríl:

September:

Október:

November:

December:

 

Zmluvy - 2011
Jún:

Júl:

August:

September:

Október:

November: