Menu
ObecDražkovce
Obec Dražkovce

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh  plánu kontrolnej  činnosti  hlavného  kontrolóra obce na  II. polrok  2022

Predkladá: Ing. Janka  Jesenská – HK  Obce

Materiál  obsahuje

A/ Dôvodovú  správu

B/ Návrh plánu kontrolnej  činnosti  hlavnej kontrolórky   obce  na  II. polrok  2022

A/ Dôvodová  správa

V zmysle  § 18f  ods. 1  písm.  b/  zákona  č.  369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení v znení neskorších  predpisov  predkladá  hlavný kontrolór  obce obecnému  zastupiteľstvu   raz  za  šesť  mesiacov  návrh  plánu  kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr  15 dní  pred  prerokovaním  v zastupiteľstve  zverejnený  spôsobom v obci  obvyklým .

B/ V zmysle  § 18f  ods. 1 písm. b/  zákona  č.  369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  hlavná  kontrolórka obce   predkladám  obecnému zastupiteľstvu  obce   Dražkovce  návrh  plánu  kontrolnej  činnosti  na  II. polrok   r. 2022:

Tematické kontroly

1.1. Kontrola  dodržiavania zákona  č. 245/2008 Z.z o výchove  a vzdelávaní vo vzťahu  k obsahu všeobecne záväzného  nariadenia č. 1/2018  v znení  dodatku   č. 1

1.2. Kontrola  dodržiavania  zákona  č.  583/2004 Z.z. o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a  VZN  o poskytovaní  dotácií   vo vzťahu  k dotáciám  poskytnutým  v roku  2021

1.3. Kontrola  dodržiavania ustanovení  § 223-228a  Zákonníka  práce – kontrola  dohôd  o prácach  vykonávaných  mimo  pracovného  pomeru. Kontrolované  obdobie – r. 2020-2021.

Stanoviská a iné  činnosti

2.1. Vypracovanie  odborného  stanoviska  k návrhu rozpočtu   obce  na  roky  2023- 2025

2.2. Vypracovanie  návrhu plánu  kontrolnej  činnosti  na  I. polrok roku   2023

2.3. Spolupráca  na  tvorbe / zmenách   VZN  a vnútorných predpisov  obce

2.4. Priebežné vzdelávanie – účasť  na  odborných  seminároch  a konferenciách  hlavných  kontrolórov

2.5. Účasť na  zasadnutiach  obecného  zastupiteľstva

Operatívne  do  plánu  kontrol  môžu  byť  zaradené  požiadavky  poslancov  OZ a starostu  obce   na  vykonanie  kontroly (v nadväznosti  na  § 18f ods. 1 písm. h).   Tieto  kontroly  budú  uprednostnené  a  na  základe  ich  rozsahu  budú  kontroly  zo  schváleného  plánu  kontrolnej  činnosti  presunuté  do  ďalšieho  obdobia.

V Turčianskom  Jasene , 13.5. 2022

Ing.  Janka  Jesenská, v.r., hlavná   kontrolórka

Zverejnené  na  úradnej  tabuli  obce  dňa: 16.05.2022

Samospráva

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Počasie

dnes, nedeľa 25. 9. 2022
slabý dážď 17 °C 9 °C
pondelok 26. 9. slabý dážď 14/11 °C
utorok 27. 9. slabý dážď 14/10 °C
streda 28. 9. slabý dážď 14/7 °C

Sviatok

Meniny má Vladislav, Vladivoj, Eufrozina, Fruzína, Vladislava