Plasty

Patria sem:

PET a PE fľaše (ktoré pred vhodením stlačíme, aby sa vrece rýchlo nezaplnilo), fľaše od oleja, octu, aviváže, čistiacich prostriedkov, šampónov, polystyrénové tanieriky, nádobky od jogurtov, smotany, masla, vrecká z mlieka, plastové poháre, igelitové tašky, mikroténové vrecká, záhradné fólie, plastový nábytok, plastové kvetináče, hračky, prepravky, bandasky, sudy, tetrapaky a konzervy.

Zber:
Na zber plastu slúžia kontajnery s príslušným označením, ktoré sú vyprázdňované podľa potreby. Na zber plastov nepoužívajte papierové vrecia.

Sklo

Patrí sem:
Biele a farebné sklo, sklenené fľaše bez zátok a uzáverov, poháre od zaváranín, sklenené obaly, tabuľkové sklo, sklenené črepy. Sklo treba pred vhodením zbaviť uzáveru.

Nepatrí sem:
Keramika, kamenivo, porcelán, lepené a drôtované sklo, kamenné sklo, mliečne sklo, varné sklo, zrkadlá, žiarivky, TV obrazovky, sklobetónové tvárnice, plné fľaše a znečistené sklo.

Zber:
Na zber skla slúžia kontajnery s príslušným označením, ktoré sú vyprázdňované podľa potreby.

Papier

Patrí sem:
Papier a lepenka, noviny, časopisy, zošity, baliaci papier, kartóny, škatule, čistý papier od potravín, knihy bez väzby, kancelársky papier a pod.

Nepatria sem:
Krabicové (viacvrstvové) obaly od mlieka, obaly od polotovarov v prášku, jednorázové plienky, kopírovací papier, samoprepisný papier, asfaltový a dechtový papier, brúsny papier, papier s kovovou fóliou, lakovaný a napúšťaný papier, použité papierové vreckovky a znečistený papier.

Zber:
Zber papieru sa uskutočňuje podľa potreby 2x do roka, termín zberu je včas oznámený.

Elektroodpad – vyradené elektrické a elektronické zariadenia

Patria sem:
Chladničky, mrazničky, televízory, minotory, rádiá, magnetofóny, domáce spotrebiče, počítače, tlačiarne, kopírky, kalkulačky, mobilné telefóny, telefóny, spotrebná elektronika, konzoly na videohry, videohry, váhy, hodiny, práčky, sušičky, elektrické sporáky, mikrovlnky, vysávače, žehličky, fritézy, šijacie stroje a pod.

Zber:
Zber elektroodpadu sa uskutočňuje podľa potreby 2x do roka, termín zberu je včas oznámený.