Uznesenia za zasadania obecného zastupiteľstva:

Rok 2019
Rok 2017