Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva:

Uznesenia za zasadania obecného zastupiteľstva:

Rok 2019
Rok 2017