Čo potrebujeme:

  • kolaudačné rozhodnutie (užívacie povolenie)
  • stavebné povolenie

Upozornenie

  • v prípade, že uvedené doklady nie sú k dispozícii, potvrdenie sa nevydáva

Poplatky

  • Vydanie rozhodnutia o pridelení aj zrušení súpisného čísla je spoplatnené správnym poplatkom 4,00 EUR

Lehota na vybavenie

  • na počkanie

Opravný prostriedok

  • sa nepodáva

Žiadosť o súpisné číslo