Evidencia obyvateľstva

Pridelenie súpisného čísla

Ohlásenie drobnej stavby

Stavebné povolenie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Výrub drevín rastúcich mimo lesných porastov

Sídlo matričného úradu
Mestský úrad Martin
Kontakt: 4204/162, 4204/250, 4237652