Žilinský samosprávny kraj nám prispel a spolufinancoval projekt Dorobenie viacúčelového ihriska vo výške 1.200€. Projekt prebiehal v rámci programu Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.

Zmluva o poskytnutí dotácie.