Dňa 18.3.2020 v čase od 7:30 do 16:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Zatvorené budú potraviny Jednota, obecný úrad, pošta, potraviny Blahová Liana.

Dňa 31.3.2020 v čase od 7:30 do 17:30 bude prerušená dodávka elektriny v časti pri poľnohospodárskom družstve, ulica od Materskej školy popri potoku po križovatku pri dome č.99. Potraviny,pošta aj obecný úrad budú otvorené.