V najbližších dňoch Vám budú do schránok doručované výmery za komunálny odpad, psa a daň z nehnuteľnosti.

Touto cestou Vás chceme požiadať o úhradu týchto poplatkov bankovým prevodom. Občania, ktorí nemajú možnosť úhrady cez internetbanking, môžu ich uhradiť aj osobne na Obecnom úrade. Občania nad 65 rokov majú na úhradu poplatkov na Obecnom úrade vyhradený čas od 9:00 do 11:00 hod., za dôsledného dodržiavania nariadení Úradu verejného zdravotníctva.