Obec Dražkovce, ako zriaďovateľ základnej a materskej školy v obci, v nadväznosti na rozhodnutie Žilinského samosprávneho kraja, ktorý prerušil vyučovanie na školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, z preventívnych dôvodov prerušuje vyučovanie na Základnej škole  a Materskej škole Dražkovce v piatok 13. marca. O ďalšom postupe budeme informovať na webovej stránke obce, sociálnej sieti Facebook, cez rozhlas a taktiež aj na stránke základnej školy a materskej školy.