Dňa 19.04.2022 v čase od 7:30 do 16:30 bude v celej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Je možné, že niektoré odberné miesta ostanú v prevádzke.

Bližšie informácie na stránke : https://www.ssd.sk/planovane-odstavky?page_id=4958

V tento deň bude zatvorený Obecný úrad, pošta aj potraviny Jednota.