E- MAILOVÁ adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: oudrazkovce@stonline.sk

E- MAILOVÁ adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: oudrazkovce@stonline.sk