Obec Sklabiňa a ZO SZPB Sklabiňa

Vás pozývajú na 

miestne oslavy SNP spojené s rozlúčkou s prázdninami, 

ktoré sa uskutočnia v sobotu 21. augusta 2021 

pri príležitosti 77. výročia Slovenského národného povstania a udalostí, ktoré sa

udiali v našej obci dňa 21.8.1944, kedy bola vyvesená československá zástava,

vyhlásené bolo obnovenie predvojnovej ČSR a obec Sklabiňa bola vyhlásená za prvé

oslobodené územie v obnovenej Československej republike.

 

Program:

14:00 – položenie vencov k pamätníku SNP na miestnom cintoríne

14:45 – položenie vencov k domu Samčíkovcov a presun na strelnicu v  Sklabinskej doline

15:30 – príchod na strelnicu, privítanie hostí, príhovor

17:00 – zapálenie vatry, ľudová veselica so skupinou „DADA“

 

Sprievodný program pre deti, pozostávajúci zo športových súťaží a streľby z airsoftových zbraní na terč bude v areáli strelnice prebiehať už od 13. hodiny s kompletným občerstvením, kde okrem pestrého sortimentu nápojov bude pripravený aj guľáš a pálivé držky. Športové súťaže pre deti pripravuje obecný úrad spolu s mladými členmi a priaznivcami SZPB v Sklabini, s vyhodnotením a odmenami pre najúspešnejších.

 

 

Anna Silvestrová                                                                     Igor Kovačka st.

starostka obce Sklabiňa                                                  predseda ZO SZPB Sklabiňa

 

 

TEŠÍME SA NA VÁS …