Občianske združenie Únia žien Dražkovce je nezávislá miestna organizácia s lokálnou pôsobnosťou. Je nástupníckou organizáciou Slovenského zväzu žien a do novembra roku 1997 pôsobila pod názvom Demokratická únia žien Slovenska.

ÚŽS má v Dražkovciach 73 členiek. Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné. Členkou sa môže stať každá občianka v Dražkovciach, ak dosiahla vek nad 18 rokov a stotožňuje sa so stanovami ÚŽS.

Hlavným poslaním občianskeho združenia je snaha o tvorbu a zabezpečenie priestoru pre všestranný osobnostný, vzdelanostný a kultúrny rozvoj ženy a priestoru pre jej plnohodnotnú sebarealizáciu v rodinnom, ekonomickom, politickom a spoločenskom živote.

Výbor Únie žien:

Predsedníčka: Anna Krasnecová
Zástupkyňa predsedníčky: Beáta Čillová
Pokladníčka: Emília Rázgová
Kronikárka: Evka Gáborová, Zuzka Kubišová

Ostatné členky výboru:

Mária Janíková
Dáša Popluhárová
Andrea Remeňová

Prezrite si aktivity tejto organizácie za rok 2010 a plán práce na rok 2011 – zápis z výročnej členskej schôdze 2011.