Úrad verejného zdravotníctva SR  s účinnosťou od 22.4.2020 do odvolania nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 do 11:00 hod. vstup do prevádzok iba osobám nad 65 rokov.

V inom čase je osobám nad 65 rokov zakázané tieto prevádzky navštevovať a týmto prevádzkam osoby nad 65 rokov obsluhovať.