V súvislosti so šírením koronavírusu bude skrátená pracovná doba na obecnom úrade od 7:30 do 10:00.

V rámci prevencie žiadame občanov, aby používali rúška pri vstupe do obchodov, na poštu, obecný úrad a pri pohybe na verejných priestranstvách, a aby do prevádzok vstupovali maximálne dvaja.

Doporučujeme obmedziť pohyb po vonku len v nevyhnutných prípadoch na čo najkratší čas. Len zodpovedným prístupom a dodržiavaním nariadení dokážeme zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy.