Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje Univerzitná nemocnica Martin, neštátni lekári prvého kontaktu a štátne a neštátne špecializované ambulancie v Martine. Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť okresu Martin Zabezpečuje tiež oblasť záchrannej zdravotnej služby, ktorá patrí do spádovej oblasti okresu Martin.
V katastrálnom území obce sa nenachádza žiadne zdravotnícke zariadenie.

Obec nemá zriadené ani nepôsobí žiadne sociálne zariadenie. Sú len poskytované niektoré služby sociálneho charakteru, najmä opatrovateľstvo a rozvoz stravy.