Obec má vlastný kultúrny dom s kapacitou 300 sedadiel, zriadenú knižnicu. V rámci mimoškolských aktivít pracuje spevácky súbor Babiny, ale aj divadelný súbor dospelých a mládeže DOD.

Ďalej v obci fungujú tieto spolky a organizácie: Dobrovoľný hasičský zbor, Slovenský Červený kríž, Únia žien, Telovýchovná jednota, Klub dôchodcov, Zväz mladých.

Divadelný súbor

Náš divadelný súbor má 30 členov i keď v tomto období má takú nechcenú prestávku. Mnohí z členov sú študenti, ktorí sú väčšinou mimo obce, a dospelí sa často nemôžu zúčastňovať skúšok kvôli zamestnaniu. Ale veríme, že v najbližšej dobe začneme s nacvičovaním nejakej hry. Náš divadelný súbor dosahoval veľmi dobré výsledky. Skoro vždy postúpil z okresnej súťaže na krajskú, kde boli vždy ocenení aj jednotlivci, či to bolo v mužskom alebo ženskom obsadení.

Miestna ľudová knižnica

Otváracie hodiny: streda 15.00 – 17.00 hod.
Zodpovedná za knižnicu je p. Alena Mrenicová
Tel: 043 / 413 18 62

Po rekonštrukcii Kultúrneho domu plánujeme v miestnej knižnici zariadiť verejné pripojenie internetovej siete

Akcie organizované každoročne obecným úradom

 • Uvítanie Nového roka pred KD kde si starostka obce pripíja s čašou vína so svojimi spoluobčanmi s prianím pevného zdravia a veľa úspechov v nastavajúcom roku
 • Fašiangovanie po obci v sprievode muziky a masiek a fašiangovú zábavu
 • Stavanie Mája pred KD
 • Deň Matiek 2. májovú nedeľu, posedenie pre všetky ženy z obce s občerstvením, s kultúrnym programom a malým darčekom
 • Deň Otcov 2. júnovú nedeľu posedenie pre všetkých otcov z obce s občerstvením, s kultúrnym programom a malým darčekom
 • Deň Detí – prvý týždeň júnový športový deň pre deti od 1. roka do 14. roku na štadióne TJ. Každé dieťa je odmenené v súťaži sladkosťou a dostane malé občerstvenie
 • Futbalový turnaj dospelých a pohár starostky a Obecného Zastupiteľstva
 • Zahájenie školského roku v ZŠ kde malým darčekom odmeníme prváčikov
 • Posedenie s dôchodcami, občerstvenie, kultúrny program a malý darček
 • Posedenie s Dedom Mrázom
 • Uvítanie detí do života
 • Návšteva jubilujúcich spoluobčanov s upomienkovým darčekom

 

Aktuálne predstavenia Slovenského komorného divadla v Martine


Rodáci:
Július Vanovič
Ján Vanovič