Demografické údaje k 31.12.2014
 • počet obyvateľov: 906
Spoločenská kronika za rok 2014
 • narodených detí: 12
 • sobáše : 3
 • úmrtí: 8
 • prisťahovaných: 37
 • odsťahovaných: 14

————————————————————————————————————————————–

Demografické údaje k 31.12.2013
 • Počet obyvateľov: 879
Spoločenská kronika za rok 2013
 • Narodených detí: 6
 • Sobáše: 2
 • Úmrtí: 4
 • Prisťahovaných: 39
 • Odsťahovaných: 8

————————————————————————————————————————————–

Demografické údaje k 31.12.2012
 • Počet obyvateľov: 814
 • Deti do 15 rokov: 161
 • Obyvatelia nad 70 rokov: 58
Spoločenská kronika za rok 2012
 • Narodených detí: 5
 • Sobáše: 1
 • Úmrtí: 7
 • Prisťahovaných: 36
 • Odsťahovaných: 2

————————————————————————————————————————————–

Demografické údaje k 31.12.2011
 • Počet obyvateľov: 780
 • Deti do 15 rokov: 161
 • Obyvatelia nad 70 rokov: 48
Spoločenská kronika za rok 2011
 • Narodených detí: 9
 • Sobáše: 5
 • Úmrtí: 7
 • Prisťahovaných: 47
 • Odsťahovaných: 15