Evanjelická cirkev a. v.

Bohoslužby v obci sa konajú každú párnu nedeľu zo začiatkom o 8.30 hod v zasadačke Kultúrneho domu a každú nedeľu v Martine v Evanjelickom kostole so začiatkom o 8.30 hod a 10.00 hod. V pôstnom a adventnom čase každú stredu o 17.00 hod. V zasadačke Kultúrneho domu sa konajú pôstne a adventné služby Božie, ktoré sú oživené programom detí.

Presbyterka Evanjelickej fílie v obci: Viera Brnová
Ev.a.v. farár v Martine: Ján Hroboň

Tel.: 043/41 32154
Mobil: 0905/511 926
E-mail: faramartin@bsmt.sk, fara@ecavmt.sk
Evanjelický cirkevný zbor v Martine

Rímskokatolícka cirkev

Omše bývajú každú nedeľu o 10.15 hod. a polnočná omša o 22.00 hod. v kostole sv. Heleny v Dražkovciach.
Kostolník Rímskokatolíckej cirkvi v kostole sv. Heleny: Vendelín Novosad
Farnosť: Martin – mesto

Farár: Kamil Lieskovský
Kaplán: Ing. Michal Žiaran
Diakon: Lukáš Franek

Tel: 043/4238414
Email: mt.mesto@fara.sk