Obecný úrad a Obecné zastupiteľstvo Dražkovce informuje občanov, že do konca októbra budú v našej obci osadené nové značky „ZÓNA ZÁKAZU STÁTIA“ z dôvodu, že aj po upozornení a vyhlasovaní v miestnom rozhlase nám neustále občania parkujú na miestnych komunikáciách. Tieto značky musíme osadiť aj z dôvodu bezpečného vývozu KO, zásobovania a taktiež bezpečného prejazdu ochranných zložiek ako i odhŕňanie snehu v zimnom období. Preto Vás žiadame, aby ste si už teraz pripravovali parkovanie svojich motorových vozidiel na svojich nehnuteľnostiach.