Menovací dekrét zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018.

Prečítajte si ďalšie informácie k voľbám.