Telefón na OÚ:
043/413 18 62
043/43 02 008

Mobil – starostka obce:
0903 404 981

Fax:
043/430 20 09

E-mail:
oudrazkovce@stonline.sk

Adresa:
Obec Dražkovce,
Dražkovce 45,
03802 Dražkovce

IČO 00316628
DIČ 2020594697

č.u.: SK89 0200 0000 00269264 0357
č.u. školská jedáleň: SK33 0200 0000 0016 6577 0653

Mapa

Kontaktujte nás:

Vaše meno

Váš email

Predmet správy

Text