Úradné hodiny OÚ:

Pondelok – Štvrtok: 7.30 – 15.30
Piatok: 7.30 – 14.00  

 

Telefón na OÚ:
043/413 18 62
043/43 02 008

Starostka obce:
0903 404 981
eva.gaborova@obecdrazkovce.sk

Ďalšie kontakty:
Andrea Mandová – účtovníčka, andrea.mandova@obecdrazkovce.sk
Nadežda Vanková – administratívna pracovníčka, nada.vankova@obecdrazkovce.sk  

Fax:
043/430 20 09

 

Adresa:

Obec Dražkovce
Dražkovce 45
03802 Dražkovce

IČO 00316628
DIČ 2020594697
č.ú.: SK89 0200 0000 00269264 0357
č.ú. školská jedáleň: SK33 0200 0000 0016 6577 0653

Kontaktujte nás:

Meno a priezvisko

E-mail

Telefón

Text