Klub žien a Červený kríž Dražkovce

Vás pozývajú na

„Jozefovský ples“

Cena: 20 €  (2x večera, káva, minerálka)

Dňa: 16. 3. 2019
Začiatok o 19.00 h.                                               

Hudba: MAREJKA

Vstupenky na ples si objednávajte na úrade alebo nás kontaktujte