OBEC DRAŽKOVCE A DHZ DRAŽKOVCE

Vás srdečne pozývajú na

pálenie Jánskej vatry

v sobotu 25.6.2022

o 21:20 na Dieli.

O pitný režim a zábavu bude postarané.