V roku 2018 sme sa spolu s materskou školou zapojili do nasledovnej grantovej výzvy:

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis a Nadácia Pontis zverejnili výzvu Pre lepšie školy 2018, z ktorej sa nám podarilo získať pre materskú školu 972,5 EUR na projekt Spájajme spevom a tancom všetkých.

Vďaka získaným finančným prostriedkom sme zakúpili rôzne kostýmy pre deti a učiteľky materskej školy nacvičili  a odprezentovali kultúrny program pre občanov obce Dražkovce, ktorý ste mali možnosť vidieť pri príležitosti Dňa matiek v máji 2018. Zaobstarané kostýmy sa tak stali súčasťou portfólia edukačných pomôcoka rekvizít materskej školy a budú využívané aj pri ďalších aktivitách.