Informačná povinnosť obce Dražkovce:

Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa

Informačná povinnosť